Kategoria

Kontrole biznesowe

Kategoria

Według Ministerstwa Finansów kontrole biznesowe to proces, za pośrednictwem którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności w zakresie tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Rodzaje stosowanych kontroli biznesowych zależą od specyfiki danej firmy i jej polityki w zakresie fakturowania, rachunkowości, czy tez prowadzenia ewidencji VAT. Istotną rolę w procesie wsparcia kontroli biznesowych może pełnić system ERP, wspomagając bieżącą kontrolę nad zdarzeniami gospodarczymi.

Ministerstwo Finansów pracuje aktualnie nad wytycznymi dla przedsiębiorców w zakresie działań, jakie firmy będą musiały podjąć, aby udowodnić zachowanie należytej staranności. W celu zapobiegania ewentualnemu zakwestionowaniu rozliczeń podatkowych nie warto jednak czekać z wdrożeniem działań gwarantujących przedsiębiorstwom bezpieczeństwo zawieranych transakcji. Takie zabezpieczenie warto zapewnić sobie jak najszybciej.

Walka z wyłudzeniami ryzykiem dla uczciwych podatników Zintensyfikowane działania administracji skarbowej w zakresie przeciwdziałaniu wyłudzeniom VAT niejednokrotnie uderzają również w uczciwych przedsiębiorców, którzy nieświadomie uczestniczyli w transakcji mającej na celu wyłudzenie VAT. Obrona w takich sytuacjach jest niejednokrotnie utrudniona. Jak możemy udokumentować, że zachowaliśmy należytą staranność w kontaktach z nieuczciwym kontrahentem i podczas zawarcia kwestionowanej transakcji? Ministerstwo Finansów pracuje aktualnie nad wytycznymi dla przedsiębiorców w zakresie działań jakie będą udowadniać zachowanie należytej staranności. Warto zapobiec ewentualnemu zakwestionowaniu rozliczeń podatkowych. W tym celu nie powinno się czekać z wdrożeniem działań zapewniających bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji. [Aktualizacja] Opublikowane przez MF wytyczne dotyczące…