vat-split-payment-czyli-podzielona-platnosc Zmiany prawne Finanse i księgowość VAT Split Payment

VAT split payment, czyli podzielona płatność podatku VAT, będzie dotyczyć przedsiębiorców – firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają się z podatku VAT. Nowe obowiązki mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2018 r. Split payment będzie dotyczyć płatności za towar czy usługę, które zostały zakupione od podmiotów gospodarczych.

zmiany-w-podatkach-pit Zmiany prawne PIT Finanse i księgowość

22 listopada 2017 roku Prezydent podpisał ustawę z 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 27.11.2017 roku, poz. 2).

Najnowsze materiały wideo