Tag

VAT

Browsing

Sejm jednogłośnie przyjął projekt regulacji w zakresie podzielonej płatności. Nowe obowiązki mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2018 r. Większość założeń przewidywanych we wstępnym projekcie pozostała na razie bez zmian. W poprawce przyjętej przez Senat zmieniono datę wprowadzenia split payment na 1 lipca (poprzednio 1 kwietnia). O takie przesunięcie wnioskowali zarówno przedsiębiorcy, jak i banki, które chcą mieć więcej czasu na dostosowanie systemów IT do nowych obowiązków. Dodatkowo Senat przyjął również poprawkę, która zakłada, że split payment będą mogły stosować wszystkie instytucje działające na podstawie ustawy o usługach płatniczych, nie tylko banki i SKOK. Co oznacza VAT split payment? Split…

Walka z wyłudzeniami ryzykiem dla uczciwych podatników Zintensyfikowane działania administracji skarbowej w zakresie przeciwdziałaniu wyłudzeniom VAT niejednokrotnie uderzają również w uczciwych przedsiębiorców, którzy nieświadomie uczestniczyli w transakcji mającej na celu wyłudzenie VAT. Obrona w takich sytuacjach jest niejednokrotnie utrudniona. Jak możemy udokumentować, że zachowaliśmy należytą staranność w kontaktach z nieuczciwym kontrahentem i podczas zawarcia kwestionowanej transakcji? Ministerstwo Finansów pracuje aktualnie nad wytycznymi dla przedsiębiorców w zakresie działań jakie będą udowadniać zachowanie należytej staranności. Warto zapobiec ewentualnemu zakwestionowaniu rozliczeń podatkowych. W tym celu nie powinno się czekać z wdrożeniem działań zapewniających bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji. [Aktualizacja] Opublikowane przez MF wytyczne dotyczące…