Tag

Wapro

Browsing

Koszty pracy i wysokie ceny energii najmocniej przeszkadzają polskim firmom 

Zdaniem polskich przedsiębiorców to koszty pracy są w tym roku najbardziej dokuczliwą barierą, która utrudnia rozwój biznesu – wskazało na nią aż 86% respondentów biorących udział w badaniu International Business Report prowadzonym na zlecenie Grant Thornton. Niewiele mniej zarządzających firmami – bo 83% – wymieniło także wysokie ceny energii jako „bardzo silną” lub „silną” przeszkodę w prowadzeniu biznesu.     

Dwa najważniejsze problemy współczesnego działu HR to wydłużająca się obsługa bieżących spraw i utrudniona komunikacja w firmie. Odpowiedzią na oba wyzwania jest Portal HR by Asseco. To skuteczne wsparcie obiegu informacji oraz innowacyjna samoobsługa pracownicza. 

Obecnie trwa proces konsultacji i legislacji zmian związanych z raportowaniem CIT. Zmianami są objęte pliki JPK_KR (księgi rachunkowe) – często określane także jako JPK_CIT. Wprowadzenie JPK_KR ma na celu raportowanie szczegółowych danych związanych z zapisami księgowymi, w tym tych dotyczących wyniku bilansowego i podatkowego.

Wkrótce Dzień Matki i Ojca – jakie prawa związane z rodzicielstwem, w tym świadczenia i urlopy, przysługują matkom i ojcom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, po szeregu ostatnich zmian w Kodeksie pracy? Jakie zmiany wprowadzi niebawem ustawa „Aktywny rodzic”?