W dniu 17 stycznia 2020 roku opublikowaliśmy aktualizację uruchamiającą w WAPRO Fakir obsługę weryfikacji kontrahentów w oparciu o nowy mechanizm udostępniony przez Ministerstwo Finansów.

Mechanizm został opracowany na podstawie szeroko publikowanych informacji na jego temat, ponieważ udostępniona dokumentacja obsługi API nie zawiera żadnego opisu funkcjonalnego. Między innymi w objaśnieniach podatkowych z dnia 20 grudnia 2019 Ministerstwo Finansów w ostatnim akapicie punktu 1.3 informuję, cytuję:

Wykaz posiada funkcjonalność umożliwiającą weryfikację jaki był status kontrahenta w wybranym momencie historii, licząc do 5 lat wstecz.

Cytowane objaśnienia podatkowe znajdują się na portalu www.gov.pl.

Jak się dowiedzieliśmy w dniu wczorajszym, w zwracanych danych przez API Wykazu Podatnika VAT jak i w wyszukiwarce uruchamianej w przeglądarce internetowej prezentowany jest wyłącznie aktualny status VAT podatnika a nie na wskazany w zapytaniu dzień> czyli nie możliwa jest weryfikacja statusu licząc do 5 lat wstecz.

Wprawdzie w zwracanych informacjach znajdują się dodatkowe daty:

  • Data rejestracji jako podatnika VAT,
  • Data odmowy rejestracji jako podatnika VAT oraz Podstawa prawna odmowy rejestracji,
  • Data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT oraz Podstawa prawna wykreślenia,
  • Data przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT oraz Podstawa prawna przywrócenia.

Jednak pozwalają one ustalić jedynie status VAT podatnika z prostą historią zmian, na przykład kiedy status był stale czynny z ewentualnymi przerwami. Czyli zmieniał się kolejno czynny, wykreślony i ponownie czynny. W takim przypadku daty pozwalają określić właściwy status. Jeżeli natomiast historia statusu była bardziej skomplikowana, na przykład status zmieniał się: czynny, zwolniony i ponownie czynny, wyszukiwarka wyświetli prawdopodobnie status czynny oraz datę ostatniej zmiany. W przypadku wybrania daty z okresu zwolnionego uniemożliwi prawidłową interpretację zwracanych z serwera informacji.

W związku z powyższym w najbliższym czasie prosimy weryfikować wyłącznie aktualny status VAT podatników. W ciągu dwóch dni planujemy opublikować aktualizację rozwiązująca problem weryfikacji statusu, omówionych wyżej, prostych przypadków.
W związku z powyższym problemem wysłaliśmy do Ministerstwa Finansów pytanie jak prawidłowo weryfikować złożone przypadki. Jeżeli dostaniemy odpowiedź i taka weryfikacja będzie możliwa, opublikujemy stosowną informację i przygotujemy kolejną aktualizację modułu.

Zaznaczamy jednocześnie, że WAPRO Fakir zwraca dokładnie takie same informacje jaki są publikowane przez API Wykazu Podatników VAT.