Kategoria

HR

Kategoria

Trwające prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, Wwkaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 roku oraz nowy certyfikat w programie Płatnik to, między innymi, tematy opisane w najnowszym Biuletynie HR Puls.

Zmiany w Kodeksie pracy, minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2023 r., nowy wzór formularza PIT-11, wzrost wysokości diety z tytułu podróży służbowej to, między innymi, tematy opisane w najnowszym Biuletynie HR Puls.

Zmiany w przepisach podatkowych (tzw. Polski Ład 2.0), zmiany w Kodeksie Pracy (praca zdalna), minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2023 r., zmiany w ustawie PPK i nowy wzór formularza PIT-11 to tematy, które poruszamy w czerwcowym biuletynie HR Puls.

Zmiany w PPK wchodzą w życie w dwóch terminach, tj. 4 czerwca i 21 listopada 2022 r., a niektóre z mocą od 1 lipca 2019 r. Opisujemy zmiany, które weszły w życie z dniem 4 czerwca 2022 roku.

Zmiany w przepisach podatkowych (tzw. Polski Ład 2.0), zmiany w Kodeksie Pracy, wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego, wzrost wysokości diety z tytułu krajowej podróży służbowej i nowa metryka programu Płatnik to tematy, które poruszamy w majowym biuletynie HR Puls.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, terminy składania PIT, informacja roczna dla osób ubezpieczonych, zmiany w Kodeksie Pracy oraz Ustawie o PIT to, między innymi, tematy opisane w najnowszym Biuletynie HR Puls.

Zmiany sposobu pobierania zaliczek na podatek dochodowy, ZUS IWA i terminy składania deklaracji podatkowych to tylko niektóre zmiany, o których piszemy w styczniowym biuletynie HR Puls.