Kategoria

Finanse i księgowość

Kategoria

Pod koniec listopada 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, które określa zakres dodatkowych informacji, jakie należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych podlegających obowiązkowemu przekazywaniu organom podatkowym. W ramach nowej struktury JPK_KR (tzw. JPK_CIT) podatnicy CIT zostaną zobowiązani do uzupełnienia swoich ksiąg o dodatkowe dane.

Za nami ostatnia seria spotkań przedstawicieli Ministerstwa Finansów z przedsiębiorcami w ramach konsultacji społecznych Krajowego Systemu e-Faktur. W ostatnim tygodniu omawiano szczegółowe rozwiązania dotyczące wykorzystania systemu przez jednostki administracji samorządowej oraz kwestie związane z etapowym wdrażaniem i informowaniem o KSeF podmiotów zainteresowanych.