Magazyn jest złożonym systemem, którego funkcjonowanie zależy od wielu działających równolegle procesów. Każdy z nich wpływa na ogólną efektywność. Najczęstsze problemy pracy magazynu dotyczą przyjęć towaru, kompletacji zamówień i aktualizacji stanu zapasów. Poważnym wyzwaniem jest też synchronizacja zadań personelu oraz szkolenia nowych pracowników. W artykule udowadniamy, że wszystkie wymienione problemy można rozwiązać dzięki wdrożeniu systemu WMS.

Wąskie gardła w procesach magazynowych

Błędy na magazynie prowadzą do powstawania wąskich gardeł: opóźnień, pomyłek w czasie przyjęć towaru i przygotowywania zamówień, uszkodzeń lub zagubienia towarów. Generują koszty bezpośrednie (zniszczenie towarów i sprzętu), podnoszą koszty pracy (spadek wydajności, konieczność zatrudnienia większej liczby personelu), stwarzają zagrożenia dla pracowników. Ostateczną konsekwencją jest rozczarowanie klientów, utrata ich zaufania, pogorszenie pozycji na rynku i spadek rentowności biznesu.

Najważniejsze problemy w magazynie wynikają z przestarzałych metod i procesów, opartych ręcznym wykonywaniu wielu czynności, w tym także wprowadzaniu danych. Szwankuje też komunikacja pomiędzy różnymi strefami i pracownikami, którzy są odpowiedzialni za poszczególne etapy procesu przepływu towarów przez magazyn.

Najprostszym rozwiązaniem tych problemów jest automatyzacja procesów i wymiana danych w czasie rzeczywistym. Na wprowadzenie obu rozwiązań pozwala system magazynowy Softlab WMS by Asseco (dostępny również w wersji prekonfigurowalnej WMS Go), który zapewnia szybkie wdrożenie i skuteczne rozwiązania najdotkliwszych problemów tradycyjnie zarządzanych magazynów.

Top 5 problemów pracy magazynu – przyczyny i rozwiązania

 1. Pracochłonne przyjęcia towarów do magazynu

  W czasie przyjęcia towaru do magazynu konieczne jest sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem. Oznacza to, że trzeba policzyć wszystkie produkty, potwierdzić stan lub odnotować braki na liście. Wszystko odbywa się ręcznie, przy użyciu długopisu i kartki papieru z wydrukowaną listą towarów. Konieczna jest też kontrola jakości dostarczonych produktów – odnotowanie ewentualnych uszkodzeń czy przekroczenia daty ważności.

  Proces przyjęcia towaru do magazynu wymaga dużych nakładów pracy i czasu. Mimo to nie zawsze udaje się uniknąć błędów. Jeżeli bazujesz na ręcznym zbieraniu i wprowadzaniu danych do systemu, jedynym sposobem poprawy sytuacji jest zatrudnienie dodatkowych pracowników. Jednak jest prostsze rozwiązanie: wdrożenie systemu WMS. Dzięki niemu zmienisz papierową listę na terminal radiowy, a ręczne wpisywanie danych zastąpisz szybkim skanowaniem kodów kreskowych.

  Szczegółowy opis zastosowania terminali radiowych i Softlab WMS znajdziesz w artykule Jak usprawnić proces przyjęcia towaru do magazynu?

  Jak usprawnić proces przyjęcia towaru do magazynu?

 2. Trudności z synchronizacją zadań i zarządzaniem czasem pracy personelu

  Marnotrawstwo czasu, które wynika niedostatecznej synchronizacji zadań personelu, to poważny problem w wielu magazynach. W arkuszu kalkulacyjnym nie da się zaplanować i na bieżąco koordynować działań, które odbywają się w tym samym czasie i są realizowane przez wielu wykonawców.

  Cele niemożliwe do osiągnięcia tradycyjnymi metodami, nie stanowią większego wyzwania dla Softlab WMS. Nowoczesny system magazynowy pozwala zbierać i aktualizować w czasie rzeczywistym dane na temat tego, co dzieje się z towarem, co robią i gdzie znajdują się pracownicy magazynu. WMS automatycznie tworzy i przesyła polecenia do operatorów wózków i magazynierów. Pracownik, który zakończył poprzednie zadanie, niezwłocznie otrzymuje następne. WMS nie tylko poprawia wydajność, lecz także pozwala prowadzić precyzyjną ewidencję czasu pracy.

 3. Powolna kompletacja zamówień

  Im większy jest magazyn, tym większe odległości muszą pokonać pracownicy kompletujący zamówienia. Nawet przy doskonałej znajomości układu hali magazynowej, planowanie optymalnych ścieżek kompletacji jest trudne. Każdy błąd pochłania mnóstwo czasu i energii, a nie przynosi żadnego efektu.

  Softlab WMS by Asseco automatycznie ustala optymalną ścieżkę i monitoruje poprawność działań człowieka. Spada liczba przebytych kilometrów, rośnie wydajność i zmniejsza się ryzyko błędów. Jak to możliwe? Przeczytaj o tym w artykule: Automatyzacja kompletacji zamówień na magazynie

  Kompletacja towaru na magazynie – jak ją zautomatyzować?

 4. Nieaktualne stany magazynowe

  Jeżeli inwentaryzujesz magazyn raz do roku, to odnotowane w dokumentach stany zapasów mogą mocno odbiegać od faktycznej zawartości regałów. Niezgodne są często nie tylko ilości, lecz także lokalizacje. Nieprawidłowości ujawniają się dopiero wtedy, gdy osoba kompletująca zamówienie stwierdza brak towaru w podanej lokalizacji, niedostateczną liczbę produktów lub ich zniszczenie. Zlecenie nie może zostać zrealizowane. Jeżeli sytuacja powtarza się, prowadzi do poważnych zakłóceń w pracy magazynu i wywołuje niezadowolenie klientów.

  Rozwiązaniem problemu jest inwentaryzacja ciągła. Na czym polega i jakie daje korzyści, dowiesz się z artykułu Sposób na zawsze aktualne stany magazynowe, czyli inwentaryzacja ciągła w systemie WMS.

  Sposób na zawsze aktualne stany magazynowe, czyli inwentaryzacja ciągła w systemie WMS

 5. Duże koszty szkolenia personelu magazynowego

  Wszystkie magazyny muszą sobie radzić z dużą rotacją pracowników. Wprowadzanie nowego personelu generuje duże koszty i grozi zakłóceniami w pracy. Jeżeli zdecydujesz się wdrożyć system Softlab WMS, zminimalizujesz czas przyuczania do pracy i ograniczysz liczbę błędów popełnianych przez nową kadrę. System został przygotowany tak, aby po omówieniu działania terminala radiowego magazynier mógł podjąć pracę.

  Na czym polega automatyczne szkolenie personelu, wyjaśniamy w artykule Skuteczne wdrożenie nowego pracownika w magazynie? – WMS prowadzący operatora magazynu za rękę

  Jak skutecznie wdrożyć nowego pracownika w magazynie? – WMS prowadzący operatora magazynu za rękę

Jeżeli masz pytania związane z możliwościami i sposobem wdrożenia systemu Softlab WMS, zamów rozmowę z konsultantem!