Kategoria

Zarządzanie magazynem

Kategoria

System WMS może pełnić jedną w bardziej istotnych ról w firmach produkcyjnych. Wszędzie tam gdzie jest używany, wywiera znaczący wpływ na kształtowanie gospodarki magazynowej oraz efektywność i czasochłonność procesów magazynowych. Wspiera także inne obszary, takie jak np. produkcję. Poprzez dokładną informację o stanach magazynowych oraz rejestrację wszystkich ruchów na magazynie, rozwiązanie WMS pomaga utrzymać szczelność stanów magazynowych, zarówno surowców jak i wyrobów gotowych. Umożliwia również szybkie lokalizowanie surowca oraz dokładną kontrolę ruchów towarów, w szczególności w odniesieniu do partii produkcyjnych. System WMS dla produkcji przyczynia się do uproszczenia kluczowych procesów magazynowych – od momentu przyjęcia, aż do momentu wydania towaru.…