Zarządzanie magazynem wymaga ciągłego udoskonalania procedur, szczególnie w zakresie dystrybucji towarów. Konwencjonalne metody, oparte na dokumentach papierowych i manualnym wprowadzaniu danych, okazują się marnotrawstwem czasu i zwiększają prawdopodobieństwo błędów. Odkryj, jak aplikacja Wapro Mobile Mag – Mobilny Magazynier usprawnia procesy związane z gromadzeniem i dystrybucją towarów, zapewniając większą precyzję, szybkość i kontrolę nad wykonaniem zadań.

Optymalizacja pracy magazyniera poprzez zastosowanie aplikacji mobilnej stała się standardem w zarządzaniu zarówno dużymi, jak i mniejszymi przestrzeniami magazynowymi. Stacjonarne komputery nie oferują odpowiedniej dynamiki i elastyczności dostępu do danych, co jest kluczowe przy nieustannym przemieszczaniu się pracowników. Każda strata czasu związana z koniecznością powrotu do biurka, wydrukowania dokumentów i dotarcia do miejsca składowania przekłada się na znaczną stratę czasu pracy. Ponadto nieoptymalne przemieszczanie się po magazynie powoduje komplikacje, a równoczesna praca liczniejszej grupy pracowników zwiększa ryzyko pomyłek.

Mobilne urządzenie z odpowiednią aplikacją skutecznie eliminuje te problemy. Największe zalety takiego rozwiązania to intuicyjna obsługa skanera kodów kreskowych oraz możliwość szybkiego lokalizowania i alokowania pozycji na dokumencie.

Komunikacja bezprzewodowa urządzeń mobilnych gwarantuje łączność w każdym miejscu i umożliwia pracę nawet w najbardziej odległych częściach magazynu.

 

Schemat przepływu pracy

Opisując działanie firmy w tym obszarze, przedstawiamy jeden z typowych schematów przepływu pracy:

Schemat przepływu pracy

Zamówienie od klienta z e-sklepu lub działu obsługi klienta jest przekazywane do realizacji w magazynie. Kluczowy proces dostarczania towaru może być wzbogacony o sprawdzenie jego poprawności. Dzięki zastosowaniu aplikacji mobilnej możemy przeprowadzić tę operację bezpośrednio przy wydawaniu towaru.

Proces wydawania możemy zorganizować i przeprowadzić w kilka różnych sposobów, w zależności od specyfiki firmy, optymalizując obieg dokumentów. Dzięki aplikacji Mobilny magazynier mamy pełną elastyczność adaptacji do tych procesów.

Dostępne są różne warianty obsługi, rozbudowane o dodatkowe parametry i tryby alokacji.

Najpopularniejsze to:

  1. zbieranie, weryfikacja oraz wydawanie towaru na podstawie zamówienia ZO,
  2. weryfikacja oraz wydawanie towaru na podstawie dokumentu WZ,
  3. weryfikacja na podstawie oferty OF.

1. Procedura zbierania i sprawdzania towaru z użyciem zamówienia ZO

Charakterystyka metody: Procedura sprawdzania na podstawie dokumentów ZO pozwala na identyfikację zgromadzonych pozycji. W tym modelu, zgromadzone przedmioty, zgodnie ze statusem w zamówieniu, są rezerwowane, ale jeszcze nie wydane. W trakcie sprawdzania, jeśli gromadzenie towaru zostało zakończone i zweryfikowane, magazynier ma możliwość wygenerowania dokumentu WZ, który finalizuje proces. Wyniki sprawdzenia, czy to potwierdzenie pełnego zebrania, czy identyfikacja braków są od razu aktualizowane w systemie Wapro Mag. Możliwe są następujące statusy dokumentów:

Wweryfikacja prawidłowa – wszystkie pozycje są zebrane zgodnie z zamówieniem,

Bweryfikacja błędna – stwierdzono braki, które są szczegółowo opisane.

Zachowanie właściwych stanów i regularne inwentaryzacje minimalizują ryzyko błędów, jednak w razie ich wystąpienia należy być przygotowanym na działanie. Na podstawie identyfikacji braków odpowiedzialna osoba może zainicjować niezbędne kroki, na przykład kontakt z klientem w celu dostosowania zamówienia lub zmiany terminu dostawy. Po ustaleniu dalszych kroków, zamówienie może być ponownie skierowane do procesu weryfikacji.

Ważnym aspektem jest także standaryzacja komunikatów, które ułatwiają zrozumienie najczęściej występujących sytuacji.

2. Wydawanie towaru z wykorzystaniem dokumentu WZ

Charakterystyka metody:  Ten sposób działania w magazynie jest stosowany jako najprostsza forma wydawania towarów, niezależna od poprzednich dokumentów. Często wiąże się z inicjowaniem procesu sprzedaży, szczególnie w przypadku towarów nietypowych. Dokument WZ, przygotowany w systemie centralnym, jest przekazywany do magazyniera, co ułatwia proces zbierania i sprawdzania towaru według zdefiniowanej kolejności.

Picking na bazie dokumentu WZ w stosunku do metody ZO ma tę zaletę, że towar jest już rozliczony z magazynu. Procedura ta redukuje ilość potrzebnych dokumentów, a magazynier koncentruje się tylko na pracy z towarem, jego skanowaniu i zatwierdzaniu.

Możliwość komentowania nietypowych operacji za pomocą wcześniej ustalonych lub indywidualnych opisów jest dodatkowym udogodnieniem.

Aplikacje mobilne pracują w kilku językach (angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim), dzięki czemu pracownicy obcojęzyczni nie powinni mieć problemów ze zrozumieniem poleceń i komunikatów.

3. Sprawdzanie towaru z wykorzystaniem oferty OF

Charakterystyka metody: Mniej konwencjonalnym podejściem jest wykorzystanie dokumentu oferty OF jako pośredniego etapu między zamówieniem a jego weryfikacją. W razie potrzeby, na podstawie tego dokumentu można przeprowadzić zbieranie lub sprawdzanie towaru. Dokument oferty w aplikacji magazyniera może również służyć jako element zatwierdzający ceny i rabaty.

Integracja z systemem Wapro Mag

Wapro Mobile Mag – Mobilny magazynier integruje się z systemem Wapro Mag, co zapewnia efektywną współpracę na poziomie komponentów mobilnych. Dzięki temu, dokumenty WZ mogą być sprawnie transferowane z systemu do Konsoli zarządzającej, która służy jako centralny punkt kontroli i zarządzania dla urządzeń mobilnych stosowanych w magazynie. Konsola może współpracować również z mobilnymi handlowcami. Po przesłaniu dokumentów, są one automatycznie duplikowane do odpowiednich urządzeń mobilnych i przygotowane do weryfikacji przez personel magazynowy.

Aktualnie trwają prace nad implementacją sztucznej inteligencji, której zadaniem będzie optymalizacja dokumentacji, aby nietypowe sytuacje były jak najmniej obciążające, zarówno pod kątem językowym, jak i operacyjnym –

o rozwoju systemu mówi Krzysztof Ziółkowski, Szef Wydziału Systemów Mobilnych w Wapro ERP.

Zalety weryfikacji dokumentów za pomocą urządzeń mobilnych:

Oszczędność czasu: Wykorzystanie urządzeń mobilnych pozwala pracownikom magazynu pomijać tradycyjne, czasochłonne czynności, skracając czas potrzebny na przetwarzanie danych. Niezbędne informacje są dostępne bezpośrednio na urządzeniu, co przyspiesza weryfikację i wydawanie towarów.

Redukcja błędów: Automatyzacja procesu weryfikacji minimalizuje ryzyko błędów związanych z manualnym wprowadzaniem danych. Pracownicy mają dostęp do aktualnych i dokładnych danych, co zwiększa precyzję wykonywanych operacji.

Zwiększenie efektywności: Wdrożenie rozwiązań mobilnych pozwala na szybsze i bardziej efektywne wykonywanie zadań magazynowych, co przekłada się na lepsze wykorzystanie czasu i zasobów przedsiębiorstwa.

Lepsza kontrola i przejrzystość: Dzięki integracji z systemem Wapro Mag, wszystkie operacje są rejestrowane i monitorowane w czasie rzeczywistym, co zapewnia pełną przejrzystość i możliwość szybkiej analizy danych. W razie potrzeby, można łatwo prześledzić historię operacji i zidentyfikować ewentualne problemy.

Skalowalność i elastyczność: Rozwiązanie mobilne do weryfikacji dokumentów jest w pełni skalowalne i elastyczne. Bez względu na rozmiar magazynu czy liczbę zatrudnionych pracowników, platforma może być elastycznie konfigurowana, aby spełniać wymagania każdego przedsiębiorstwa. W miarę rozwijania działalności, firma może swobodnie integrować dodatkowe urządzenia mobilne i rozszerzać liczbę użytkowników, nie potrzebując do tego przeprojektowania już istniejącej infrastruktury.

Dostępność wielu opcji obsługi tego samego procesu umożliwia dostosowanie systemu do rozmaitych metod pracy, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

Stale ulepszana aplikacja oferuje nowe funkcje, które odpowiadają na bieżące potrzeby rynku, zwiększając efektywność operacyjną przedsiębiorstw.

Możliwości aplikacji Wapro Mobile Mag – Mobilny magazynier:

Aplikacja Mobilny magazynier oferuje szereg możliwości, które usprawniają proces weryfikacji dokumentów WZ:

→ Skanowanie kodów kreskowych: Wbudowana funkcja skanowania kodów kreskowych umożliwia szybkie identyfikowanie towarów i porównywanie ich z danymi w systemie, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania kodów.

→ Weryfikacja ilości i jakości: Aplikacja pozwala na szybką kontrolę ilości i stanu towarów, z natychmiastową informacją o wszelkich niezgodnościach, co umożliwia natychmiastowe działania korygujące.

→ Obsługa wielu dokumentów: Wapro Mobile Mag Mobilny magazynier umożliwia zarządzanie i przetwarzanie różnych typów dokumentów w ramach jednego procesu, z możliwością filtrowania i dostępu do historii dokumentów.

Podsumowanie

W obecnych czasach, gdzie każda minuta i każdy punkt procentowy wzrostu efektywności ma znaczenie, inwestycje w rozwiązania mobilne stają się niezbędne dla firm pragnących utrzymać konkurencyjność na rynku. Weryfikacja dokumentów za pośrednictwem urządzeń mobilnych stanowi nowoczesne i skuteczne rozwiązanie, przynoszące liczne korzyści przedsiębiorstwom. Dzięki aplikacji Wapro Mobile Mag Mobilny magazynier, proces ten jest znacznie ulepszony i zautomatyzowany. Integracja z systemem Wapro Mag, możliwość ciągłego przesyłania dokumentów, kontrola oraz parametryzacja za pomocą Konsoli zarządzającej, a także automatyczna replikacja danych na urządzenia mobilne to tylko niektóre z korzyści wykorzystania tej technologii. Implementacja mobilnej aplikacji do weryfikacji dokumentów pozwala na oszczędność czasu, zmniejszenie liczby błędów, zwiększenie efektywności operacyjnej oraz lepsze zarządzanie procesami magazynowymi.

Aby dowiedzieć się, jak wygląda praca magazyniera w aplikacji Mobilny magazynier oraz jak wygląda proces po stronie systemu Wapro Mag kliknij tu.