Czy obsługa klienta w punkcie stacjonarnym może być mobilna? A co z edycją oferty podczas wizyty handlowej? Czy menedżer zawsze musi mieć przy sobie laptopa, by wykonywać operacje w firmowym systemie? Odpowiadamy na te pytania, wskazując konkretne przykłady. 

Mobilna obsługa klienta w punkcie sprzedaży

W salonach sprzedażowych oprócz tzw. „kasjerów” pracują także doradcy klienta, którzy rozproszeni na powierzchni sklepu odpowiadają na pytania klientów, np. o parametry, możliwe warianty lub dostępność danego towaru. Do tej pory tacy handlowcy musieli udać się do stanowiska z komputerem, zalogować się do systemu ERP i dopiero sprawdzić wymagane informacje. Jeżeli stanowisko było zajęte przez innego obsługującego klientów handlowca, powstawały zatory, a zniecierpliwieni oczekiwaniem klienci rezygnowali z zakupu, wyrabiając sobie przy okazji negatywną opinię o sklepie.

Rozwiązanie

Dzięki systemom ERP Anywhere by Asseco obsługa klienta odbywa się mobilnie i „od ręki”. Doradca w dowolnym momencie sprawdza w systemie na tablecie niezbędne informacje takie jak cena, dostępność, wymiary, porównanie z innymi produktami i od razu przekazuje je klientowi. Doradca może także na tablecie wystawić odpowiednie dokumenty i przeprowadzić kompletny proces sprzedaży.

Korzyści wynikające z wyposażenia handlowców w systemy Anwyhere od Asseco:

 • sprawna obsługa klientów,
 • szybsza realizacja procesu sprawdzania i sprzedaży towaru,
 • odciążenie stanowisk stacjonarnych,
 • redukcja ilości porzuconych transakcji przez zniecierpliwionych klientów,
 • niezależność handlowców od komputerów stacjonarnych,
 • zdobywanie dobrych opinii o sklepie i jakości obsługi klienta.

Mobilna sprzedaż u klienta

Bywa, że podczas rozmowy handlowej prowadzonej u klienta B2B pojawia się konieczność zmiany przygotowanej wcześniej w systemie ERP oferty. W takiej sytuacji handlowiec musi wrócić do firmy, by przygotować kolejną ofertę oraz przekazać ją do ponownego zatwierdzenia u kierownika, co oznacza wydłużenie procesu sprzedaży i wzrost kosztów jego przeprowadzenia.

Rozwiązanie

Pracując w systemie ERP Anywhere by Asseco handlowiec przed spotkaniem z klientem przygotowuje ofertę na swoim komputerze stacjonarnym. Jadąc na wizytę zabiera ze sobą tablet, na którym ma dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu, z których korzysta. Dzięki temu podczas rozmowy z klientem może podeprzeć się wszelkimi danymi z systemu ERP, takimi jak ceny, warunki rabatowe, promocje, dostępność produktów, czas dostawy. Jeżeli natomiast pojawi się konieczność modyfikacji oferty, handlowiec „od ręki” na tablecie wprowadzi konieczne zmiany i prześle nową ofertę do akceptacji jeszcze w trakcie wizyty.

Kierownik sprzedaży z kolei otrzyma powiadomienie email oraz push na telefon, dzięki czemu może szybko zatwierdzić dokument, a handlowiec uruchomić proces sprzedaży.

Korzyści wynikające z prowadzenia sprzedaży w systemach ERP Anywhere od Asseco:

 • elastyczność handlowców,
 • dostęp do danych w dowolnym momencie i urządzeniu,
 • możliwość pracy w systemie ERP „w terenie”,
 • usprawnienie sprzedaży dzięki szybkiej komunikacji i akceptacji dokumentów.

Mobilny dostęp do niezbędnych informacji dla menedżerów

Niezależnie od wielkości firmy, kadra zarządzająca ma zawsze ręce pełne roboty. Aby wykonywać swoją pracę dobrze i efektywnie, potrzebuje praktycznie stałego dostępu nie tylko do poczty elektronicznej czy komunikatorów, ale także do wszelkich kluczowych informacji na temat parametrów funkcjonowania firmy.

Rozwiązanie

Systemy ERP Anywhere by Asseco działają w technologii HTML na urządzeniach mobilnych, również smartfonach (Android, iOS). Dzięki temu menedżer w dowolnym miejscu i czasie ma dostęp do skonfigurowanych dla siebie dashboardów, raportów i zestawień. W zależności od stanowiska i zakresu uprawnień, otrzymuje także alerty o zaistnieniu istotnych zdarzeń biznesowych oraz może wykonywać wszystkie czynności dostępne dla niego w systemie, np. akceptować wnioski czy warunki handlowe przygotowane przez pracowników.

System ERP w wersji Anywhere wysyła powiadomienia również poszczególnym pracownikom o działaniach ich menedżerów, np. akceptacji czy komentarzach do ich pracy wykonanej w systemie.

Korzyści wynikające z wyposażenia menedżerów w mobilne systemy ERP by Asseco:

 • mobilny dostęp do kluczowych informacji dotyczących firmy,
 • powiadomienia i alerty o zdarzeniach,
 • możliwość natychmiastowej reakcji na działania pracowników,
 • ułatwienie zarządzania dzięki dostępowi do systemu ERP w dowolnym miejscu i czasie.