Ministerstwo Finansów poinformowało o projekcie uproszczenia i unowocześnienia rozliczeń VAT, nazwanym SLIM VAT. Nazwa jest akronimem angielskich słów simple, local, modern. 

Projekt przewiduje zmiany w zakresie fakturowania, eksportu, kursów walut dla podatku dochodowego oraz korzyści finansowych.

Więcej na temat SLIM VAT można przeczytać na stronie Ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat–uproszczenie-i-unowoczesnienie-rozliczen-vat