Informujemy, że w bieżącym roku zmieniły się terminy składania zeznań podatkowych PIT. Wszystkie zeznania PIT można składać od 15 lutego. Złożenie deklaracji przed tą datą nie wpłynie na przyśpieszenie zwrotu ewentualnej nadpłaty podatku. W takim przypadku termin zwrotu będzie liczony od 15 lutego.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w informacji Kiedy złożyć PIT za 2019 r opublikowanej w serwisie Ministerstwa Finansów.

Zmienił się również końcowy termin składania deklaracji PIT-28, którym obecnie jest ostatni dzień lutego roku następującego po roku podatkowym. Jednak jako, że w tym roku dzień 29 luty wypada w sobotę, zatem, PIT-28 można składać do 2 marca 2020 roku.

Poniżej szczegółowy wykaz terminów dla poszczególnych deklaracji uporządkowane w kolejności od deklaracji, których termin upływa najszybciej, do deklaracji, których termin składania upływa najpóźniej:

Deklaracja Termin składania
IFT-1, IFT-1R Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przed końcem lutego roku następującego
po roku podatkowym do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
PIT-28 Od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
PIT-36, PIT-36L Od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy.

W związku z tym, w podobnej kolejności planujemy publikowanie nowych wzorów powyższych deklaracji w aplikacji WAPRO Kaper 8.50.2

Planowane terminy publikacji aktualizacji do nowych wzorów poszczególnych deklaracji:

  • • IFT-1 wzór 15 oraz IFT-1R wzór 15 – 6 luty 2020;
  • • PIT-28 wzór 22 – 6 luty 2020;
  • • PIT-36 wzór 27 – 27 luty 2020;
  • • PIT 36L wzór 16 – 27 luty 2020;

Nowe wzory będą publikowane za pośrednictwem aktualizacji WAPRO Update natomiast informacje na ich temat będą publikowane w postaci krótkich komunikatów w „Pulpicie Informacyjnym”. O ewentualnej zmianie terminów będziemy również informować w osobnych komunikatach.