Tag

Zmiany prawne

Browsing

Obecnie trwa proces konsultacji i legislacji zmian związanych z raportowaniem CIT. Zmianami są objęte pliki JPK_KR (księgi rachunkowe) – często określane także jako JPK_CIT. Wprowadzenie JPK_KR ma na celu raportowanie szczegółowych danych związanych z zapisami księgowymi, w tym tych dotyczących wyniku bilansowego i podatkowego.

Wkrótce Dzień Matki i Ojca – jakie prawa związane z rodzicielstwem, w tym świadczenia i urlopy, przysługują matkom i ojcom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, po szeregu ostatnich zmian w Kodeksie pracy? Jakie zmiany wprowadzi niebawem ustawa „Aktywny rodzic”?