Tag

Zmiany prawne

Browsing

Wczoraj (10.06.2019) do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczącej uszczelnienia systemu podatkowego oraz zapewnienia zwiększenia stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jak również zapobiegania unikaniu płacenia podatków. Co się zmieni? Od 1 września zarówno wystawienie faktury do paragonu, na którym nie ma numeru NIP przedsiębiorcy jak i jej zaewidencjonowanie po stronie nabywcy, będzie zagrożone karą finansową w wysokości 100% VATu wynikającego z tej transakcji. Karą zostanie obłożony zarówno sprzedawca wystawiający taką fakturę jak i odbiorca faktury (przedsiębiorca). Celem jest eliminacja praktyki typu „faktura do anonimowego paragonu”. Chodzi o przypadki, w których klient nie odbiera paragonu…

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), które mają być stosowane od 1 stycznia 2019 r. Ponadto wraz z nowym rokiem zmieniły się także terminy oraz forma przekazywania informacji podatkowych do Urzędów Skarbowych. Reguły systemu podatkowego pozostają niezmienne.

1 lipca 2018 roku nowe przepisy dotyczące podzielonej płatności – tzw. VAT split payment, objęły wszystkich przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym zmieniły się zasady związane z realizacją płatności za towar czy usługę, które zostały zakupione od innych podmiotów.

Ceny transferowe oznaczają ceny, według jakich dane przedsiębiorstwo realizuje transakcje zakupu lub sprzedaży m.in. produktów, towarów, usług czy wartości niematerialnych i prawnych z podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo. Na przygotowanie dokumentacji podatkowych za rok 2017 przedsiębiorstwa w Polsce mają czas do końca września 2018 r. Jednym z wymaganych elementów dokumentacji cen transferowych dla wielu przedsiębiorstw jest dokumentacja grupowa

Analiza porównawcza (ang. benchmarking study) jest to element dokumentacji dotyczącej cen transferowych, który sprawia podatnikom bardzo dużo kłopotów, jeśli nie przygotowywali oni do tej pory tego typu raportu. Do końca 2016 r. przygotowanie analizy porównawczej nie było obowiązkowe, jednak niektóre podmioty decydowały się na przygotowanie ww. raportu w ramach uzasadnienia rynkowego poziomu cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Począwszy od 2017 roku analiza porównawcza jest obowiązkowym elementem dokumentacji podatkowej dla firm, które osiągnęły poziom przychodów lub kosztów o wartości min. 10 mln euro.

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) jest elementem działań, mających zapewnić obywatelom ochronę ich prawa do prywatności. Prywatność zaś, to decydowanie danej osoby o informacjach jej dotyczących, w szczególności takich, które mogą być rozpowszechniane przez osoby trzecie. RODO chroni zatem podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych ich dotyczących, w tym danych przetwarzanych w komputerowych systemach informatycznych. Pobierz darmowy e-book i dowiedz się wszystkiego co musisz wiedzieć na temat Zarządzanie ochroną danych osobowych w systemie WAPRO ERP Zadaj pytanie ekspertowi Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z poruszanym tematami, skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.…