Firma McCormick wdrożyła nasz system Mobile Touch wspierający pracę terenowych sił sprzedaży. System objął swoim działaniem grupę przedstawicieli handlowych McCormick, a także kadry nimi zarządzającej.

Program Mobile Touch działa w McCormick na nowoczesnych urządzeniach Samsung GALAXY Note opartych o technologie dotykowe. Rozwiązanie pozwala skuteczniej kontrolować i optymalizować działania realizowane w obszarze sprzedaży, wyznaczać i znacznie sprawniej niż dotychczas obsługiwać klientów o największym potencjale zakupowym, a także podejmować odpowiednie aktywności w punktach sprzedaży detalicznej.

Ponadto system został skutecznie zintegrowany z SAP oraz Platformą Connector, umożliwiającą wymianę danych z naszą siecią dystrybucyjną. Dzięki temu handlowcy McCormick otrzymali w systemie mobilnym dostęp do informacji na temat sprzedaży i dystrybucji numerycznej na podstawie rzeczywistych danych od dystrybutorów.

Na decyzję o wyborze nowego rozwiązania dla naszej sieci przedstawicielskiej od Asseco Business Solutions miała wpływ wieloletnia współpraca McCormick Polska S.A. (d. Kamis) z tym dostawcą oraz pozytywna ocena dotychczas użytkowanych przez nas rozwiązań Asseco BS. Ponadto liczył się dla nas fakt, że system Mobile Touch to rozwiązanie mobilne nowej generacji, które od swojej premiery w 2011 roku jest wybierane na wielu europejskich rynkach.
Fragment referencji od McCormick Polska