MRP II to bardzo skuteczny sposób, który wspiera planowanie wykorzystania wszelkich zasobów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Jego zadaniem jest kompleksowe usprawnienie zarządzania produkcją. Od przyjęcia surowców, aż po wydanie wyprodukowanego towaru, a także późniejsze oszacowanie opłacalności jego produkcji. MRP II jest kluczowe dla wielu, które chcą uzyskać pełną kontrolę nad  procesem produkcyjnym i utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku.

Przeczytaj ostatni artykuł dla branży produkcyjnej:
Dlaczego system WMS w firmie produkcyjnej jest niezbędny?

Cztery pytania

Metodyka MRP II służy do udzielenia odpowiedzi na cztery pytania:

  1. Co i kiedy trzeba wyprodukować, aby zoptymalizować wyniki przy wszystkich istniejących ograniczeniach?
  2. Czym trzeba dysponować i w jakim czasie?
  3. Które z tych zasobów już są w posiadaniu?
  4. Co trzeba jeszcze pozyskać?

W największym skrócie chodzi o to, żeby surowce niezbędne do produkcji zostały dostarczone na czas. MRP II łączy produkcję z kanałem sprzedaży i zakupów. Dodatkowo integruje zasoby organizacji (takie jak maszyny, ludzi czy systemy utrzymania ruchu) oraz dostarczając informację o ich dostępności. Jednak to co najważniejsze – MRP II pozwala na dostęp do danych dotyczących rzeczywistych stanów magazynowych. Dzięki temu firma jest w stanie precyzyjnie określić, na kiedy może zrealizować dane zadanie oraz właściwie zaplanować cały proces produkcji z nim związany.

MRP II – kompleksowe zarządzanie procesem produkcyjnym

 MRP II pozwala firmom produkcyjnym – za pomocą jednego narzędzia ERP i w jednym miejscu:

  • prowadzić współpracę z odbiorcą, wspólnie projektować produkty, szacować ich koszty, jednocześnie informując na kiedy możliwe jest wyprodukowanie danej partii,
  • harmonogramować produkcję w oparciu o informacje pochodzące z zamówień od klientów. Dzięki temu producent może zawsze oszacować, jakie składniki i w jakiej ilości są potrzebne w danym okresie, by z sukcesem zrealizować zamówienie,
  • planować produkcję, przypisując odpowiednie zasoby, osoby czy daty,
  • realizować zakupy zgodnie z planami produkcji i zamówieniami składanymi przez nabywców, dzięki czemu surowce są dostarczone na czas (Just In Time).

Produkcja pod konkretne zamówienia

Metodyka MRP II jest szczególnie przydatna w przypadku firm specjalizujących się w produkcji pod konkretne zamówienia. W tym przypadku praktycznie każda partia produkcyjna różni się od siebie. Wówczas do zaplanowania i zapanowania nad procesem produkcji nie wystarczają sami ludzie. Ich skuteczność sprawdza się jedynie do pewnego poziomu zaawansowania. Jak zwiększa się stopień skomplikowania i skala procesu, zaczyna to przerastać pracowników. Wtedy wsparcie informatyczne w postaci MRP II staje się niezbędne. Rozwiązanie sprawdzi się w firmach, które produkują np.:

  • pokrycia dachowe według konkretnego zamówienia uwzględniającego indywidualne rozmiary, rodzaj blacho-dachówki, kolor czy różne wykończenia,
  • czy szafki kuchenne, gdzie każde zamówienie jest inne. Bez harmonogramu trudno być konkurencyjnym, bo trzeba wiedzieć co zamówić, na kiedy, kiedy produkcja ruszy i się zakończy.

„Zamknięta pętla”

MRP II wiąże się także z pojęciem tzw. „zamkniętej pętli” zarządzania. Jej zadaniem jest przekazywanie wytycznych działania „w dół” do poszczególnych działów funkcjonalnych firmy i równocześnie „w górę” danych o realizacji planów produkcji oraz sprzedaży. Co za tym idzie, przekazywana jest również informacja o zakłóceniach. Zamknięta pętla zarządzania obejmuje wszelkie zasoby produkcyjne: materiały, półprodukty, środki finansowe, procesy i linie technologiczne, zasoby kadrowe, magazyny, logistykę. To właśnie w szczególności odróżnia systemy MRP II od innych rozwiązań służących do planowania produkcji.

Korzyści z zastosowania MRP II w produkcji

Najważniejsza korzyść z zastosowania MRP II w produkcji to wzrost konkurencyjności rynkowej. Dzięki harmonogramowaniu, jesteśmy w stanie dowiedzieć się na kiedy powstaną produkty, a samo ich wytworzenie  jest wydajniejsze. Nie mniej ważną korzyścią jest to, że nie trzeba utrzymywać dużych stanów magazynowych, co oznacza zmniejszenie kosztów. Dzięki temu, że kupujemy surowce niezbędne do wyprodukowania zamówionych przez odbiorców towarów możemy utrzymywać mniejszy magazyn. Jeśli zmniejszymy koszty, możemy zaoferować nabywcom niższą cenę, a więc konkurencyjność wzrasta. Standard MRP II wspiera też utrzymanie ruchu i zapewnienie ciągłości produkcji. Harmonogram uwzględnia m.in. także niezbędne przeglądy serwisowe maszyn, zawiera informacje o terminach wymiany części urządzeń, czyli pełen monitoring produkcji.

Należy jednak podkreślić, że sama metodyka zarządzania zasobami MRP II to tylko scenariusz kompleksowego działania opisujący procedury i algorytmy, a nie gotowe rozwiązanie dla każdej firmy. To od dostawcy tego narzędzia zależy, w jaki sposób mechanizmy MRP II znajdą odzwierciedlenie w systemie wspomagającym zarządzanie produkcją oraz na ile elastycznie te procedury i algorytmy są sparametryzowane do potrzeb danego użytkownika. Praktyczna użyteczność oprogramowania wspierającego metodykę MRP II bardzo silnie zależy więc od tego, w jaki sposób zostanie ono wdrożone.

Produkcja

Rozwiązania dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Przejdź do artykułów

Autor

Szef Wydziału Modułów Sprzedażowych i Produkcyjnych w Dziale Produkcji Systemów ERP w Asseco Business Solutions S.A.