Pytanie, czy jest to na dzień dzisiejszy możliwe? Zdecydowanie tak i to w wielu obszarach. Przede wszystkim uzupełniając tradycyjne wizyty handlowe w punktach sprzedaży o działania realizowane zdalnie, a także poszerzając obszar oddziaływania na punkty dotychczas nieobsługiwane w ogóle. Wprowadzenie modelu współpracy online za pośrednictwem rozwiązań wspierających zdalne interakcje daje szereg możliwości i konkretnych korzyści.

Takie działania powinny być skierowane w celu lepszego poznania potrzeb i szybkiej odpowiedzi na nie, zapewnienia bieżącej komunikacji – wsparcia działań na poziomie sklepu, a także, co jest szczególnie ważne w obecnej rzeczywistości – do lepszego przygotowania wizyty przedstawiciela w sklepie. Producent i detalista mogą komunikować się bezpośrednio, nie będąc w tej samej lokalizacji, eliminując tym samym ograniczenia – miejsca, czasu, czy rodzaju rozwiązywanego problemu.

Kluczowe jest to, że dzięki zastosowaniu takiego modelu i wykorzystaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych w procesach biznesowych (realizowanych na styku producent/sklep czy producent/sieć/sklep) mogą uczestniczyć wszystkie strony – na bieżąco i w zakresie odpowiadającym danej roli. Ten fakt warto podkreślić – zaangażowanie wszystkich stron dotyczy producenta, sieci oraz sklepu.

Przykład 1. Realizacja celów

Najprostszym przykładem, a jednocześnie najbardziej obrazowym, są procesy związane z realizacją celów stawianych np. na poziomie sieci handlowej czy konkretnego sklepu. Dzięki automatyzacji i wsparciu poprzez zdalne interakcje zyskujemy możliwość m.in.:

 1. Jasnego i szczegółowego komunikowania celu głównego i jego składowych.
 2. Bieżącego informowania o poziomie jego realizacji – nie tylko podczas wizyty przedstawiciela.
  • Zyskujemy możliwość szybszej i stosownej reakcji na ewentualne zaburzenia w realizacji celu, takie jak np. wsparcie dodatkowymi aktywnościami jakościowymi, działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi, specjalnymi ofertami, czy bezpośrednią interwencją przedstawiciela – reakcja na konkretny problem.
 3. Przejrzystej i bieżące komunikacji efektów zrealizowanego celu.

Przykład 2. Szybkość komunikacji

Równie mocny przykład to szybkość komunikacji, np. specjalnych warunków czy informacji o nowościach i możliwości ich zakupu. Zdefiniowana aktywność trafia bezpośrednio do pełnego grona adresatów w usystematyzowany sposób z pełnym wsparciem i gotowymi zadaniami do realizacji, takimi jak np. zdefiniowany pakiet zakupowy czy dedykowany pakiet informacyjny. Każdą z tych aktywności możemy celowo adresować oraz kontrolować jej dystrybucję oraz poziom realizacji.

Oczywiście powyżej podałem tylko wybrane przykłady, w ramach wsparcia współpracy poprzez działania zdalne. W praktyce można realizować w ten sposób wszystkie aktywności, które są wykonywane bezpośrednio. Chociaż nie do końca wszystkie – interakcje online nie zastąpią przyjacielskiej rozmowy w cztery oczy, wymiany uprzejmości, czy uścisku dłoni. A to są czynniki mające ogromny wpływ na to, jak potoczą się negocjacje handlowe.

Jakie inne obszary i działania może objąć tzw. współpraca zdalna?

 • Stały dostęp dla sklepów do wiedzy i narzędzi wsparcia kierowanych ze strony producenta, czyli informacji na temat oferty handlowej, promocji, ofert specjalnych, przecen, targetów, zebranych zamówień, zakupów u dystrybutorów, sprzedaży w ich okolicy itp.
 • Możliwość samodzielnego składania zamówień przez sklepy oraz ich wysyłki do realizacji do wybranych dystrybutorów.
 • Możliwość przypisywania targetów dla sklepów, delegowania zadań oraz motywowania do ich realizacji.
 • Wsparcie realizacji działań marketingowych, promocyjnych, merchandisingowych – przy aktywnej pomocy pracowników sklepów, na podstawie uprzednio zdefiniowanych zadań.
 • Automatyzacja procesu billingowego.
 • Bezpośrednia, celowa komunikacja pomiędzy producentem i punktami sprzedaży (szybki kontakt).

 Podsumowanie

Dlaczego i jak zorganizować wirtualną współpracę?

Współpraca online wspiera szereg procesów, niwelując wiele problemów i gwarantując producentowi stały kontakt z detalistami – za pomocą samoobsługowego Portalu Dla Sklepów (24/7), zarówno pomiędzy wizytami przedstawicieli terenowych, jak i w punktach dotychczas nieobsługiwanych. Pracownicy punktów sprzedaży uzyskują dostęp do portalu po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniach mobilnych i szybkiej rejestracji na platformie. Mogą zatem wygodnie korzystać z rozwiązania na użytkowanym telefonie, tablecie czy komputerze.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat koncepcji i narzędzi dotyczących wirtualnej współpracy pomiędzy producentem i detalistami, zapraszam do bezpośredniego kontaktu: tomasz.kajdzik@assecobs.pl.

Wsparcie Sprzedaży

Dowiedz się więcej na temat rozwiązań wsparcia sprzedaży Asseco Business Solutions:

Przejdź na stronę

Działania opisane powyżej wspiera Platforma dla Sklepów Direct Portal by Asseco. Rozwiązanie umożliwia prowadzenie dwukierunkowej komunikacji pomiędzy producentem oraz siecią/sklepami. Stanowi również źródło aktualnych i historycznych informacji wpierających współpracę na linii producent –  sieć handlowa – sklep, a także innych partnerów handlowych.

Chcesz poszerzać wiedzę z obszaru wsparcia sprzedaży? Zapraszam do obserwowania strony Asseco Business Solutions na LinkedIn.

Autor

Dyrektor działu Systemów Mobilnych i Platformy Connector Asseco Business Solutions S.A.