Przesyłamy Państwu nasz najnowszy biuletyn informacyjny Softlab HR by Asseco – Softlab HR Puls. Opisujemy w nim ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach, które mają wpływ na pracę z użytkowaną przez Państwa aplikacją Softlab HR by Asseco. Zachęcamy do lektury poniższych materiałów. W tym wydaniu:

  • Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2018
  • Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2018 roku
  • Kalendarz na rok 2018
  • Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2018 roku
  • Koszty uzyskania przychodu w 2018 roku
  • Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018
  • Ograniczenie podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
  • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych

Pobierz  biuletyn Softlab HR Plus 12/2017