Rocznie nawet 40% pracowników statystycznej, średniej wielkości firmy zgłasza się do przełożonych z prośbą o podwyżkę. W dynamicznych organizacjach zmuszonych do nieustannego podnoszenia efektywności działania i pilnowania poziomu kosztów rozstrzygnięcie tej kwestii w sposób trafny, sprawiedliwy i wzmacniający morale zespołu nie jest łatwe.

Nowa jakość HR

Dowiedz się więcej o zarządzaniu pracownikami!

Przejdź do artykułów

Jak podjąć odpowiednią decyzję?

Coraz częściej w biznesie podejmowanie decyzji wymaga poparcia twardymi danymi. Reguła ta obowiązuje także w obszarze kadrowo-płacowym. Ogromnym ułatwieniem dla menadżerów i dyrektorów personalnych jest możliwość prowadzenia wielowymiarowych analiz dotyczących efektywności pracowników i opartych na informacjach pochodzących z firmowego systemu klasy ERP. Nowoczesne narzędzia controllingowe i analityczne pozwalają menadżerom samodzielnie prowadzić analizę i porównywać wysokości wskaźników dotyczących:

  • płacy zasadniczej w rozbiciu na działy lub procesy biznesowe,
  • przyznanych premii,
  • efektywności firmy, poszczególnych zespołów czy nawet konkretnych pracowników,
  • przychodów, zysków oraz kosztów prowadzenia działalności.

Tego typu twarde informacje dostarczone kierownictwu firmy w przystępny, czytelny sposób ułatwią podjęcie odpowiedniej decyzji.

Spójne i sprawiedliwe zasady wynagradzania

Gromadzone w firmie dane i informacje przetwarzane w ramach zintegrowanych systemów klasy ERP pomagają usprawnić procesy zarządzania zasobami ludzkimi, wzmocnić sprawność organizacji, a także zbudować i realizować politykę personalną firmy. Mogą także stanowić podstawę do wprowadzenia spójnych, sprawiedliwych zasad wynagradzania.

Wykorzystanie systemu ERP w obszarze kształtowania polityki personalnej pozwala na:

Rozwiązania dla HR

Dowiedz się więcej o systemach Macrologic ERP

Dowiedz się więcej

Autor

Zastępca dyrektora sprzedaży i wdrożeń Macrologic ERP w Asseco Business Solutions S.A.