Charakterystyka HR branży opakowań

Przemysł opakowań w Polsce jest jednym z dynamiczniej rozwijających się rynków na świecie. Według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w 2018 r. krajowi producenci materiałów opakowaniowych i opakowań odpowiadali za ok. 1,4 % globalnej produkcji oraz za 2,3% PKB brutto. Ministerstwo wskazuje też, że wszystkie segmenty tego sektora zanotowały wzrost produkcji na poziomie ok. 6%. Prognozy na 2019 roku zakładały tempo wzrostu PKB na poziomie 4,1%.

Problemy w obszarze HR

Tak intensywny rozwój oznacza konieczność pozyskiwania nowych kadr, które będą w stanie zaspokoić potrzeby rynkowe i pozwolić przedsiębiorstwom na rozwój.
Mając do czynienia z rynkiem pracownika, trudno jest znaleźć odpowiednie kompetencje na rynku. Dlatego też wiele organizacji coraz wnikliwiej przygląda się pracownikom, którzy dla nich pracują, chcąc zatrzymać w swoich strukturach najcenniejszych z nich.
Działy HR oprócz bieżącej obsługi administracyjnej oraz nowo pojawiających się potrzeb (obsługa Pracowniczych Programów Kapitałowych), muszą zmierzyć się z innymi problemami:

  • Dbania o poziom wiedzy pracowników (odpowiednie planowanie szkoleń wynikające ze zmieniających się technologii i nowych trendów rynkowych)
  • Udostępnianiem pracownikom w organizacji podstawowych informacji o ich wynagrodzeniach
  • Zarządzaniem urlopami i planami urlopowymi
  • Tworzeniem harmonogramów czasu pracy i rozliczanie przepracowanych godzin zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • Wsparciem Kierowników w zabezpieczeniu obsady niezbędnej do utrzymania produkcji na wymaganym poziomie
  • Zarządzaniem mieniem i wyposażeniem będącym w dyspozycji pracowników

Rozwiązanie

Bardzo cennym wsparciem w kompleksowej obsłudze pracowników okazują się w takich sytuacjach narzędzia informatyczne. Dostarczają one kompletną wiedzę o każdym pracowniku.

Rozwiązanie Macrologic ERP oprócz podstawowej części obsługującej „twardą” część HR, w ramach której zapewnia obsługę wynagrodzeń, przekazywania dokumentów do Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a także naliczanie i przekazywanie składek w ramach Pracowniczych Programów Kapitałowych, pomaga również w rozwiązaniu wcześniej wymienionych problemów, występujących w branży produkcji opakowań.

Szkolenia

Dynamika zmian w branży produkcji opakowań wynika nie tylko ze względów technologicznych, ale również z trendów rynkowych. Obecnie producenci poszukują coraz bardziej ekologicznych materiałów do swojej produkcji. Co za tym idzie, wymianie ulega nie tylko technologia, ale również park maszynowy.

Przygotowanie pracowników do pracy z nowym sposobem produkowania, wiąże się często z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych szkoleń. Dodatkowo wiele certyfikatów i uprawnień wymaga odnawiania, co przekłada się zarówno na finanse firmy, jak i na dostępność pracowników.

Rozwiązanie Macrologic ERP wspiera zarządzanie szkoleniami oraz uprawnieniami i pozwala z wyprzedzeniem je zaplanować. Każde odbyte szkolenie jest dostępne w historii zatrudnienia pracownika oraz w kartotece szkoleń. Dodatkowo tworzona jest baza wiedzy na temat jakości prowadzonych szkoleń oraz trenerów. Pracownicy mają również możliwość oceny szkolenia poprzez wypełnienie ankiety. Dzięki temu wiedza na temat dobrych i wartościowych szkoleń, jest dostępna dla organizacji.

Portal Pracowniczy

Jest elementem, który usprawnia komunikację w organizacji oraz jest źródłem wiedzy dla pracowników. Do portalu zalogować może się każdy pracownik, który został do tego upoważniony. W ramach samodzielnego dostępu pracownicy mają możliwość przeglądania i pobierania pasków z wynagrodzeniami, formularzy podatkowych PIT, a także swoich danych osobowych.

Portal wspiera również zarządzanie planami urlopowymi oraz samym obiegiem wniosków. Dzięki tej funkcjonalności pracownicy mogą z każdego miejsca i o każdej porze sprawdzić ilość dni urlopu pozostałego do wykorzystania czy złożyć wniosek o urlop. Przełożeni na bieżąco mają wiedzę o planowanych nieobecnościach, a dział HR nie musi ich rejestrować ręcznie w systemie.

Grafiki Czasu Pracy

Kolejną częścią rozwiązania Macrologic ERP są dodatkowe rozwiązania, dostępne z poziomu Portalu Pracowniczego. Umożliwiają tworzenie harmonogramów i grafików czasu pracy. Odpowiednie zaplanowanie zasobów na produkcji, pozwala na jej ciągłość, bez obaw o terminowość realizowanych zleceń. Kierownicy planujący czas pracy mogą na bieżąco sterować obłożeniem stanowisk produkcyjnych. System wspiera ich w kontroli zgodności z obowiązującymi przepisami. Dzięki takiemu rozwiązaniu, kierownicy mają stały dostęp do planowanych czy odbywanych nieobecnościach, a dział HR nie angażuje się we wprowadzanie danych do systemu.

Zarządzanie mieniem

Nadzór i zarządzanie elementami wyposażenia, które są udostępniane pracownikom na potrzeby realizacji ich zadań to kolejne zadanie, które realizują firmy produkujące opakowania. Często przekazują pracownikom środki trwałe, wyposażenie czy odzież ochronną, dla których należy pilnować terminów wymiany. Zarządzanie odzieżą dodatkowo wymaga informacji na temat rozmiarówki, przypisanej do każdego pracownika. Dbałość o terminy i zakres mienia do wymiany, pozwala z wyprzedzeniem zaplanować koszty związane z utrzymaniem odpowiednich zasobów.

Więcej artykułów o Macrologic ERP

Podsumowanie

Wdrożenia rozwiązania Macrologic ERP w firmach produkujących opakowania przyniosły znaczące korzyści. Poprawiły także jakość obsługi pracowników od strony działań HR. Potwierdzają to nasi Klienci:

Dzięki kompletnej funkcjonalności rozwiązania Macrologic ERP, praca działu HR przebiega sprawnie i pozwala w optymalny sposób prowadzić wszystkie niezbędne działania, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Macrologic ERP wspiera nas również w zakresie zarządzania wyposażeniem, powierzonym naszym pracownikom i niezbędnym do realizacji ich zadań. Dzięki modułowi niemu nadzorujemy terminy wymiany sprzętu oraz monitorujemy zakupy nowych elementów wyposażenia.

System wspiera na również w planowaniu i zarządzaniu szkoleniami dla pracowników. Oprócz podstawowych szkoleń dotyczących BHP czy związanych z wykonywaniem przez pracowników ich zadań, mamy możliwość optymalizowania planów szkoleniowych podnoszących kompetencje oraz wspierających rozwój naszej organizacji.

Tomasz Popławski, Dyrektor Finansowy

Autor

Zastępca dyrektora sprzedaży i wdrożeń Macrologic ERP w Asseco Business Solutions S.A.