Od blisko 20 lat wiele firm zajmujących się obróbką laserową korzysta z modułu Produkcja w systemach Macrologic ERP. Implementacja systemów odbywa się przy ścisłej współpracy z klientami i odpowiada na wyjątkowe potrzeby branży.

Wyjątkową cechą modułu Produkcja jest obsługa operacji grupowych. O niej i innych kluczowych rozwiązaniach dla branży produkcyjnej piszemy w tym artykule, opartym o długoletnie doświadczenie Artura Flaka, konsultanta wdrożeniowego.  

Specyfika branży laserowej

W Polsce firmy z branży laserowej oferują najczęściej cięcie maszynami laserowymi, waterjetami i wycinarkami plazmowymi. Co znamienne dla branży, firmy te wykonują nawet dziesiątki tysięcy różnorodnych zleceń rocznie, często na materiale powierzonym im przez klienta. Zazwyczaj są to zlecenia niepowtarzalne.

Firmy oferujące usługi cięcia laserem często realizują kilka zleceń dla różnych klientów jednocześnie, dlatego tak ważna dla nich jest możliwość rejestrowania wykonania operacji grupowych czyli poszczególnych rozkrojów.  Rozkrój materiału dokonywany jest przy użyciu precyzyjnych technologii komputerowych, co gwarantuje optymalne zużytkowanie materiału w procesie produkcji. Automatyczne planowanie zagospodarowania surowca pozwala zminimalizować koszty, zaoszczędzić czas oraz pracę wielu pracowników.

W module Produkcja można zarejestrować wiele rozkrojów jako grupy operacji. Rozwiązania są maksymalnie uproszczone i elastyczne, aby jak najlepiej wspierały obsługę operacji grupowych.

Kluczowa jest też płynna wymiany informacji systemów z oprogramowaniem maszyn laserowych. Firmy z branży laserowej często tworzą zamówienia i importują dane z plików .xls dostarczanych przez klientów. Muszą jednocześnie zapewnić automatyczne zakładanie technologii produkcji w tle.

Najczęściej wybierane moduły

Z naszego doświadczenia wynika, że firmy z branży laserowej najchętniej sięgają po moduły wspierające obsługę zamówień, produkcję i fakturowanie, sprawy księgowe powierzając często wyspecjalizowanym biurom rachunkowym. Zazwyczaj firmy te korzystają z 20 do 30 licencji naszego oprogramowania. Powszechna jest w nich taka organizacja pracy, że po stronie handlowców znajduje się obsługa nie tylko procesu przyjmowania zamówień i obsługi klienta, ale także proces definiowania w programie technologii oraz powoływania i uruchamiania zleceń produkcyjnych

Wspólne poszukiwanie rozwiązań

Wdrożenia modułu Produkcja w firmach branży laserowej rozpoczęliśmy już w 2003 r. Rozwiązania, które wówczas powstały, są efektem ścisłej współpracy naszych programistów z przedstawicielami klientów. Są one wynikiem realizacji prawdziwych i wyjątkowych potrzeb firm z branży laserowej.

Obsługa operacji grupowych i odwracalność procesów

Obsługa operacji grupowych (lista rozkrojów) to w praktyce najważniejsza funkcjonalność wykorzystywana przez naszych klientów. Stworzona została specjalnie dla branży laserowej, ale może być także wykorzystywana wszędzie tam, gdzie jednocześnie wykonywane są różnorodne zlecenia dla kilku różnych klientów, na przykład w galwanizerniach, malarniach, cynkowniach czy lakierniach.

Kluczowa współpraca z oprogramowaniem maszyn

Przy wycinaniu laserowym wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie maszyn laserowych, które pozwala na przygotowywanie rozkrojów, optymalnie rozmieszczając wycinane elementy na jednym arkuszu materiału. Nasze oprogramowanie współpracuje z tymi programami.

Przy dużej ilości zleceń bardzo istotna jest możliwość elastycznego korygowania zleceń. Ważna jest odwracalność procesów, gdyż pozwala sprawnie korygować  ewentualne błędy operatorów.

Współpraca ze specjalistycznym oprogramowaniem maszyn

Poszczególne firmy z branży laserowej dysponują różnorodnym parkiem maszynowym, pozwalającym na cięcie laserem, waterjetem czy plazmą. Jednak zazwyczaj maszyny w danej firmie pracują na jednakowym specjalistycznym oprogramowaniu zbierającym dane z maszyn. Nasze programy współpracują z różnym oprogramowaniem maszyn laserowych, w szczególności są to: Mazak, Trumph oraz Lantek.

Współpraca polega na wysyłaniu z systemów Xpertis/Merit listy zleceń, dla których należy przygotować rozkroje, a następnie zwrotnym pobraniu danych rozkroju, takich jak:

 • Ilości poszczególnych detali na rozkroju
 • Planowanego czasu wykonania rozkroju
 • Powierzchni zużytego materiału
 • Informacji o odpadzie użytkowym

Możliwy jest również import rysunków technicznych z oprogramowania CAD/CAM. Pobierane są dane wyrobu, takie jak:

 • Powierzchnia
 • Wymiary
 • Waga
 • Czas cięcie detalu

Dzięki współpracy ze specjalistycznym oprogramowaniem maszyn,  planista uzyskuje na bieżąco informacje, ile rozkrojów zostało wykonanych, a operator lasera może łatwo rejestrować fakt wykonania rozkroju. Nie musi rejestrować wykonania poszczególnych zleceń składowych, co znacząco przyspiesza jego pracę i zapobiega pomyłkom. System przelicza wykonane na rozkroju detale na poszczególne zamówienia. Operator może zaznaczyć błędnie wykonane detale.

E-kioski:  rejestracja stanów wykonania zleceń bezpośrednio na produkcji

E-kioski albo inaczej infokioski z ekranem dotykowym w halach produkcyjnych oraz fabrykach są znakomitym rozwiązaniem dla przemysłu. Wykorzystują je również firmy z branży laserowej, aby na bieżąco, bezpośrednio przy produkcji, rejestrować wykonania,  a także problemy podczas produkcji.

Na e-kioskach można potwierdzać wykonania operacji grupowych. Można również wskazać braki dla poszczególnych zleceń operacji grupowej. Podczas rejestrowania wykonań jest uwzględniana struktura organizacyjna, w jakiej funkcjonuje zalogowany pracownik. Brygadzista zobaczy w e-kiosku wszystkie pozycje, do których przydzielona została jego brygada.

Obsługa zleceń wielopoziomowych

Kolejną przydatnym w branży rozwiązaniem jest obsługa zleceń wielopoziomowych. To zlecenia, w których oprócz podstawowej usługi cięcia laserem i drobnych operacji typu gięcie czy wiercenie, wykonywane są dodatkowo prace łączące te elementy w coś większego – komplet – takie jak spawanie, montaż czy zwykła kompletacja .

Kontrola jakości

Nasi klienci korzystają także z mechanizmów kontroli jakości, które oferujemy w standardowej wersji zarówno systemu Merit ERP, jak i systemu Xpertis ERP. Najczęściej przeprowadzane są kontrole wyrywkowe oraz planowane. Wynika to z tego, że większość naszych klientów realizuje swoje usługi zgodnie z normami ISO, aby zapewnić jak najwyższą ich jakość.

Obsługa kooperacji

Moduł Produkcja umożliwia sprawne zarządzanie wydaniami zleceń do kooperantów. W prosty sposób można uzyskać informację, jakie półwyroby znajdują się u jakiego kooperanta i kiedy mają wrócić oraz jakie zlecenia będą podlegały kooperacji, jak również jakie pozycje oczekują na wydanie.

Przyjmowanie zamówień od klientów oraz kalkulacja kosztów i czasu wykonania zamówienia

Nasze rozwiązania wspierają także proces przyjmowania zamówień. Możliwe jest bowiem importowanie danych o zamówieniach z plików .xls. Wówczas automatycznie tworzona jest kartoteka wyrobów. Wystarczy, że przy składaniu zamówienia klient wypełni specjalnie przygotowany szablon, w którym określone zostaną szczegóły zamówienia.

Mechanizm ten pomaga handlowcom przy tworzeniu kalkulacji kosztów usług cięcia laserowego. Dzięki możliwości zdefiniowania technologii oraz określenia podzamówień pozwala też przewidzieć termin realizacji danego zamówienia.

Prosta ewidencja zakupów

W branży zazwyczaj wykorzystywane są także proste mechanizmy zamawiania materiałów i surowców. Wykorzystywane są do tego zestawienia dostępnych w firmie materiałów oraz informacje o zapotrzebowaniu na dany surowiec.

Dlaczego Macrologic ERP doskonale sprawdza się w branży laserowej?

 • Obsługuje operacje grupowe (rozkroje składające się z różnych zleceń jako grupa operacji) i wspiera operacje grupowe po stronie ERP.
 • Współpracuje ze specjalistycznym oprogramowaniem w zakresie wymiany informacji.
 • E-kioski, czyli przenośne terminale do rejestracji produkcji, umożliwiają bieżącą rejestrację stanu wykonań poszczególnych zleceń.
 • Importuje zamówienia z plików Excel i zakłada technologię w tle.
 • Zawiera mechanizm kalkulacji zamówień.