Kategoria

CASE STUDY

Kategoria
Czy sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje branżę FMCG? Jeśli tak, jak taka rewolucja będzie przebiegać? Jakie problemy biznesowe AI pomoże rozwiązać? Jak przełoży się to strategię sprzedażową producenta? Odpowiedzi na powyższe (oraz inne) pytania można znaleźć w wywiadzie z przedstawicielem firmy Bacardi-Martini Polska, opublikowanym na łamach Pulsu Biznesu. Romuald Spychalski dzieli się doświadczeniem swojej organizacji z pierwszego etapu podróży ze Sztuczną Inteligencją, którą rozpoczęła firma Bacardi-Martini

Sytuacja: Spółka A udzieliła pożyczki długoterminowej spółce B w dniu 15 listopada 2017 roku na kwotę 500 tys. zł. Oprocentowanie stałe wyniosło 6 % rocznie, zaś odsetki miały być płatne raz do roku w dniu 15 listopada każdego roku obowiązywania ww. pożyczki. Termin spłaty został ustalony na dzień 15 listopada 2022 roku. W związku z udzieleniem pożyczki pożyczkodawca otrzymał prowizję w wysokości 2% wartości kapitału, która została potrącona z kwotą kapitału, a więc realny przepływ pieniężny pomiędzy spółkami wynosił 490 tys. zł. Spółka A ujęła prowizję jako przychód za roku 2017, jako że została ona otrzymana w tym okresie. Na…