Kompletacja to jeden z najważniejszych procesów w magazynie. Ma szczególne znaczenie w e-commerce, gdzie istnieje stała presja na skracanie czasu, który mija od złożenia zamówienia do dostarczenia towaru do klienta końcowego. Liczba skompletowanych zamówień w jednostce czasu i średni czas kompletacji jednego zamówienia to najważniejsze wskaźniki efektywności. Od nich zależy często zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Kluczem do sukcesu zatem jest automatyzacja kompletacji zamówień. Przeczytaj, jak ją wdrożyć.

Dlaczego tradycyjna kompletacja towarów na magazynie jest mało efektywna?

Klasyczna kompletacja zamówienia na magazynie polega na tym, że zamówienie realizuje jedna osoba. Magazynier pobiera papierowy dokument (specyfikację zamówienia) z systemu i rozpoczyna wędrówkę pomiędzy regałami, aby odnaleźć wszystkie towary, a następnie dostarczyć skompletowane zamówienie do strefy pakowania. Ten sposób może przynieść akceptowalne wyniki tylko w małych magazynach i w wykonaniu pracowników, którzy doskonale znają rozlokowanie towarów. W dużych obiektach posługiwanie się drukowaną listą kompletacji jest nieefektywne – powolne i zagrożone błędami.

Przyspieszenie kompletacji towaru na magazynie wymaga podziału zadań. To wyzwanie, któremu trudno sprostać tradycyjnymi metodami. Jeżeli nawet praca zostanie podzielona, to pojawia się problem z nieoptymalnym wykorzystaniem nośników, co często prowadzi do konieczności przepakowania towaru przed wysyłką do klienta. W efekcie wydłuża się czas i rosną koszty kompletacji.

Kolejnym wąskim gardłem są długie i często chaotyczne ścieżki zbiórki kompletowanych zamówień. Jeżeli nie znasz aktualnych stanów magazynowych na poszczególnych lokalizacjach, nie masz informacji o datach ważności, to poszukiwanie towarów trwa bardzo długo.

W tradycyjnie zarządzanych magazynach dużym wyzwaniem jest przygotowanie tzw. packing list, czyli dokumentacji zawartości jednostek wysyłkowych. Magazynier musi podejść do każdej palety i spisać znajdujące się na niej towary lub przygotować listę w oparciu o dokumenty, które służyły do kompletacji. Jest to nie tylko pracochłonne, lecz także zagrożone dużym ryzykiem błędów.

Kompletacja zamówień to nie jedyne źródło błędów na magazynie – przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

Jak usprawnić proces przyjęcia towaru do magazynu?

Wdrożenie systemu WMS i związana z tym automatyzacja kompletacji zamówień rozwiązują opisane wyżej problemy. Lista korzyści jest imponująca. Prześledźmy je na przykładzie systemu Softlab WMS by Asseco.

Jakie zalety ma automatyzacja kompletacji zamówień z systemem Softlab WMS?

Efektywne zarządzanie zadaniami kompletacyjnymi

Dzięki precyzyjnej adresacji w systemie WMS znajdują się aktualizowane na bieżąco informacje o stanach magazynowych. Na ich podstawie algorytm automatycznie rozdziela polecenia kompletacji. Może też sortować towary przeznaczone do zbiórki według przyjętych kryteriów, np.

  • z podziałem na obszary (według lokalizacji towaru w magazynie),
  • na rodzaje kompletowanych towarów (suche, chłodnicze, wielkogabarytowe, ciężkie i lekkie etc.),
  • według bieżących stanów i dat ważności.

Magazynier nie musi się zastanawiać, gdzie szukać towaru i ustalać kolejności ich zbierania, bo wszystkie informacje dostaje bezpośrednio na terminal. Może skupić się na konkretnych zadaniach. W efekcie ścieżki kompletacji zostają uporządkowane i znacznie skrócone, a cały proces przebiega znacznie szybciej niż przy użyciu papierowej listy kompletacyjnej.

Automatyczny podział na jednostki wysyłkowe

Softlab WMS planuje automatycznie zawartość paczki, kontenera czy palety z uwzględnieniem kryterium dopuszczalnej wagi i gabarytów. Miejsce na paletach zostaje optymalnie wykorzystane. Przy okazji zmniejsza się ryzyko uszkodzenia towaru w transporcie, związane np. z przeładowaniem palet lub niewłaściwym rozmieszczeniem produktów tworzących zamówienie. Unikasz też dodatkowych kosztów związanych np. z przekroczeniem wymiarów czy wagi akceptowanej przez firmy kurierskie.

Aktualizacja planu kompletacji w czasie rzeczywistym

Jeżeli magazynier nie może pobrać towaru, bo np. wykryje brak nieodnotowany w systemie lub uszkodzenie produktu, system automatycznie proponuje aktualizację listy kompletacyjnej. Aktualizacja jest nanoszona we wszystkich istniejących w systemie zleceniach kompletacyjnych. Dzięki temu żaden inny pracownik nie trafi ponownie do lokalizacji, w której nie można pobrać towaru.

Automatyczne tworzenie packing list

System tworzy packing list z wykorzystaniem danych, które zostały wprowadzone w czasie zbierania towarów. Dodatkową korzyścią jest możliwość łatwego sprawdzenia zgodności skompletowanego towaru z zamówieniem. W ten sposób upewnisz się, że Twój odbiorca otrzyma dokładnie te produkty, na które czeka.

Obsługa pobrań pełnych palet

W przypadku zamówień towarów, które zajmują kilka palet lub kompletowania kilku zamówień tego samego towaru od jednego klienta (np. pełna paleta mieści 100 sztuk towaru, a klient zamówił dwa razy po 50 sztuk) system może wygenerować wydanie pełnych nośników i przekazać je do operatorów wózków, zamiast wysyłać polecenia zbiórki kompletacyjnej. To efektywny sposób przyspieszenia kompletacji zamówień.

Prekonfigurowana wersja systemu Softlab WMS Go

Wiemy, jakie problemy kryją się w magazynach wysokiego składowania. Przygotowaliśmy więc łatwą do wdrożenia prekonfigurowaną wersję systemu: Softlab WMS Go, która spełnia potrzeby większości firm.

Wdrożenie WMS sprawia, że kompletacja zamówienia na magazynie jest szybka, efektywna i bezbłędna. Pracownicy kompletujący nie muszą tracić czasu na wyszukiwanie towarów i planowanie kolejności zbiórki. Ścieżki kompletacji skracają się, a proces zbiórki przyspiesza. Z kolei kadra menedżerska ma pełny wgląd w procesy magazynowe.

WMS w wersji Go dostosowane jest do standardowej pracy magazynu, dzięki temu możesz wdrożyć je od zaraz!