Przyjęcie towaru do magazynu to złożony proces, którego celem jest weryfikacja stanu ładunku i zgodności dostawy z zamówieniem, potwierdzenie odbioru i odłożenie towarów na miejsca składowania. W tradycyjnych warunkach każda czynność jest czasochłonna i trudna do bezbłędnego wykonania. System Softlab WMS by Asseco pozwala zautomatyzować rejestrację dostaw, zsynchronizować działania personelu i znacznie przyspieszyć proces przyjęcia towaru do magazynu.

Przyjęcie towaru do magazynu – najważniejsze problemy

W wielu firmach przyjmowanie towaru na magazyn ciągle jeszcze rozpoczyna się od ręcznej weryfikacji poprawności dostawy. Pracownik otrzymuje papierowy wydruk z wykazem towarów (odpowiednik złożonego zamówienia, WZ-tki lub faktury zakupowej), na którym odnotowuje kolejne artykuły wyładowane na rampę. Sprawdza zgodność z zamówieniem, rejestruje liczby sztuk towaru. Dodatkowo często musi odnotować także daty ważności czy numery serii – wszystko to, przypomnijmy – wykonuje ręcznie.

Po zweryfikowaniu zamówienia magazynier udaje się do komputera, aby przenieść zapisy z papieru do systemu. Ręczne notowanie, a następnie przepisywanie na klawiaturze ciągów oznaczeń literowych i cyfr generują błędy – i nic w tym dziwnego. Dodatkowo, z tego powodu przyjęcie towaru na magazyn trwa dość długo.

O tym, jak bardzo pracochłonne i uciążliwe są opisane działania, najlepiej świadczy fakt, że wiele firm rezygnuje z weryfikacji poprawności zamówienia w momencie odbioru, aby przyspieszyć przyjmowanie towaru na magazyn.

Jak usprawnić proces przyjęcia towaru do magazynu?

Twoja firma nie musi działać w ten sposób! Wykorzystaj urządzenia wspomagające przyjęcie towarów do magazynu. Są to terminale radiowe, które z powodzeniem zastępują papierowe listy. Zamiast ręcznego spisywania, a potem wprowadzania danych do komputera, magazynier skanuje terminalem kody kreskowe. Jeśli zsynchronizujesz terminale z oprogramowaniem WMS od Asseco, rejestracja dostawy odbędzie się bezpośrednio w systemie. Efekt? Bezbłędna i szybka rejestracja dostawy w momencie jej przyjęcia. Jak to działa?

W obsługiwanym przez WMS standardzie GS1 można zapisać nie tylko datę ważności i numer seryjny, ale także oznaczenie partii produktowej, wagę towaru, wymiary czy datę produkcji. Praca jest szybka, a dane trafiają do systemu natychmiast po zeskanowaniu kodów. Zadania operatora ograniczają się do zweryfikowania poprawności i zatwierdzenia informacji, które zostały odczytane z kodów kreskowych.

Synchronizacja zadań pracowników przyjmujących i rozwożących towar

To kolejna kwestia, która w wielu magazynach wydłuża czas przyjęcia towaru. Operator wózka może zabrać towar z rampy dopiero wtedy, gdy zakończy się weryfikacja dostawy. Z kolei osoba nadzorująca nie wystawi dokumentu przyjęcia, zanim nie upewni się, że zakończyło się liczenie towaru i wszystkie dane trafiły do systemu. Brak sprawnej wymiany informacji pomiędzy wykonawcami poszczególnych czynności wprowadza chaos, pojawiają się nieplanowane przestoje, a towar może trafić na półki dopiero po kilku godzinach od wyładowania na rampie.

Wdrożenie WMS od Asseco sprawia, że procedura przyjęcia towaru do magazynu i jego rozlokowania staje się szybka i efektywna:

  1. Po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu ilości towaru na palecie, dane na jej temat (lokalizacja, numer i zawartość) trafiają automatycznie na terminal operatora wózka.
  2. Operator po przybyciu na miejsce skanuje kod palety, co wyklucza pobranie niewłaściwego ładunku.
  3. Następnie system podaje kod lokalizacji docelowej, czyli miejsca w magazynie, do którego należy dostarczyć paletę.

Wybór miejsca jest w pełni automatyczny – to wynik analizy stanów magazynowych. Wyznaczanie lokalizacji zajmuje ułamek sekundy, bo w systemie WMS są odwzorowane wszystkie dostępne miejsca w magazynie oraz poziom ich aktualnej dostępności. Obieg informacji odbywa się w czasie rzeczywistym, dlatego ryzyko błędów jest praktycznie zerowe.

Gdy operator wiezie paletę na miejsce składowania, na rampie trwa przyjmowanie kolejnych partii towaru, a system generuje i przydziela nowe zlecenia. Po wczytaniu kodu kreskowego lokalizacji system odnotuje dostarczenie towaru i natychmiast przydzieli kolejne zadanie transportowe.

Na aplikacji desktopowej można monitorować wszystkie zadania oraz ich wykonawców, analizować liczbę przesunięć, a także ich statusy. Osoba nadzorująca ma zatem pełny obraz sytuacji w magazynie.

Korzyści z rejestracji towarów z użyciem systemu WMS

Proces przyjęcia towaru na magazyn z użyciem systemu WMS i czytników radiowych jest znacznie efektywniejszy od ręcznego zbierania i wprowadzania danych.

Korzyści są niezaprzeczalne:

  • przyspieszenie rejestracji – procesy przebiegają kilka razy szybciej niż przy ręcznej rejestracji towarów;
  • zmniejszenie ryzyka błędów – proces jest w zasadzie bezbłędny, a zakłócenia dotyczą sytuacji niezależnych od działania systemu WMS;
  • zawsze aktualne stany magazynowe – nie ma opóźnienia pomiędzy przyjęciem towaru i aktualizacją stanów magazynowych;
  • możliwość śledzenia towarów – w każdej chwili masz dostęp do informacji o aktualnym miejscu składowania towaru, a także możliwość weryfikacji według daty ważności, co ma szczególne znaczenie w branży FMCG;
  • szybka dostępność towaru do sprzedaży – towar rejestrowany i rozkładany płynnie, paleta po palecie, jest znacznie szybciej dostępny do sprzedaży;
  • efektywne zarządzanie pracą personelu – zmniejsza się liczba przestojów, rośnie wydajność i płynność pracy.

Przyjęcie towarów do magazynu nie musi być wąskim gardłem. Nie trzeba wiele, by procedura była sprawna i efektywna. System WMS pomoże Ci zoptymalizować przyjmowanie towaru na magazyn, podniesie wydajność pracy personelu i obniży koszty operacyjne. A dodatkowo, prekonfigurowana wersja systemu – WMS Go umożliwia wdrożenie go od razu – bez wydłużonej procedury wdrożeniowej. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!