Jak z regularnie i precyzyjnie oceniać potencjał punktów sprzedaży? Jak dopasować optymalny sposób interakcji z najlepszymi klientami detalicznymi? Jak chronić najlepiej prosperujące sklepy przed spadkiem obrotu? W tym wszystkim (i nie tylko!) może pomóc Sztuczna Inteligencja. AI posiada ogromny potencjał i jest w stanie bardzo skutecznie wspierać firmy z branży FMCG w zwiększeniu efektywności oraz skuteczności realizowanych działań sprzedażowych. Zakładając, że dana organizacja dokładnie wie, jakie cele chce zrealizować za pomocą AI i potrafi to odpowiednio zaimplementować w procesach biznesowych. Korzyści z tego wynikających jest wyjątkowo wiele.

Każdego dnia firmy z branży FMCG – niezależenie od ich specjalizacji czy wielkości, gromadzą coraz większe zasoby danych. Najczęściej są to dane własne, jak i konkurencji, pochodzące z różnych kanałów sprzedaży oraz systemów. Ogromna część z tych informacji nadal nie jest wykorzystywana w wystarczającym stopniu tak, aby przekładało się to na pozytywne zmiany i rozwój firm. Wiele z nich wciąż bardziej dba o samo bezpieczeństwo przechowywania danych niż o ich efektywne przetwarzanie i spożytkowanie.

Celem każdej nowoczesnej organizacji powinno być doprowadzenie do tego, żeby uzyskać możliwość wyciągania z pozyskiwanych danych wartościowych informacji, które pomogą w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych.

„Nad wykorzystaniem elementów Sztucznej Inteligencji w procesach sprzedaży pracujemy od dłuższego czasu. Uważamy, że pozyskiwanie odpowiedniej wiedzy z danych jest kluczowe, aby osiągać przewagę konkurencyjną. Rezultaty naszej pracy są bardzo obiecujące. Pierwsze projekty zostały już uruchomione u naszych klientów.” – wyjaśnia Marcin Grzegorczyk, AI Product Manager w Asseco Business Solutions

Informacje to najbardziej kluczowe zasoby organizacji, ale jak je pozyskiwać?

Uwalniając potencjał danych. Warunek stanowi jednak jakość informacji – musi ona rzetelnie odzwierciedlać rzeczywistość, a jednocześnie być obiektywna, dostępna i zrozumiała. Możemy ją uzyskać, stosując mechanizmy Sztucznej Inteligencji. Dzięki nim jesteśmy w stanie przygotować insighty oraz sugestie działań, które w danym momencie mogą przynieść największe zyski i pozytywnie wpłynąć na ROI.

Sztuczna Inteligencja – korzyści dla przedsiębiorstw z branży FMCG

Zalet AI w tym kontekście jest wiele, a wraz z rozwojem technologii przybywa ich coraz więcej. Oto najważniejsze z nich, które najbardziej wspomagają rozwój firm:

➡️ odpowiednio przygotowany i skorelowany z rzeczywistością insight to dla organizacji FMCG możliwość szybszego i dokładniejszego zrozumienia swojej sytuacji oraz otoczenia biznesowego (kontrahentów, partnerów handlowych, konkurencji),

➡️ wsparcie w skutecznym identyfikowaniu potencjału sprzedażowego,

➡️ prowadzenie bardziej ukierunkowanych aktywności,

➡️ prowadzenie bardziej ukierunkowanych aktywności,

➡️ większe sukcesy w osiąganiu założonych celów biznesowych,

➡️ odpowiednie reakcje na nowe okoliczności, łatwiejsza adaptacja wobec zmian,

➡️ prostsze podejmowanie dobrych decyzji w oparciu o twarde dane (zamiast indywidualnego osądu i kierowania się intuicją),

➡️ konkretna wiedza pozyskiwana w czasie rzeczywistym,

➡️ wspólna perspektywa na wiele tematów,

➡️ więcej czasu na inne działania, np. budowanie relacji z klientami.

Rekomendacje działań wynikające z insightów

Tego rodzaju rekomendacje pomagają planować działania i reagować na aktualną sytuację. Inteligentnie podpowiadają firmie np. do jakich sklepów powinien udać się właśnie teraz przedstawiciel handlowy, z jaką ofertą oraz które działania należy u nich podjąć, aby uzyskać wyższą sprzedaż. To dostrzeganie szans rynkowych tu i teraz.

„Firmy FMCG mogą wykorzystać jeszcze więcej zalet AI. Asseco Business Solutions pomaga klientom uniknąć mało precyzyjnego wyboru punktów sprzedaży i sklepów do kontaktu. Oznacza to dla nich koniec inwestowania czasu i wysiłku na relacje z kontrahentami o niskim potencjale sprzedażowym, a także ograniczenie nieefektywnego prowadzenia działań wspierających, np. promocyjnych, które niekoniecznie prowadzą do zwiększenia sprzedaży.”
– wymienia Marcin Grzegorczyk, AI Product Manager w Asseco Business Solutions

Jakie konkretnie narzędzia z zakresu AI proponuje klientom Asseco Business Solutions?

W ramach platformy wsparcia sprzedaży Asseco Business Solutions opracowaliśmy dedykowany System rekomendacji Route-to-Market. Jest to rozwiązanie, które pomaga przedsiębiorstwom z sektora FMCG i pokrewnych branż w „uwolnieniu” potencjału danych.

Najważniejsze możliwości Systemu Rekomendacji Route-to-Market by Asseco:

➡️ Wspiera klientów w wyznaczaniu potencjału biznesowego punktów sprzedaży (Dynamiczna Segmentacja) na poziomie szczegółowości, który odpowiada założonym strategiom sprzedażowym danej organizacji. Dzięki temu organizacje są w stanie precyzyjnie docierać do sklepów z różnymi aktywnościami i w ich wyniku osiągać najlepsze efekty.

➡️ Pomaga rozwijać współpracę z najlepszymi kontrahentami i do nich docierać. Może dostarczyć sugestie, z którymi punktami sprzedaży warto prowadzić interakcje biznesowe, a które relacje mniej profitowe ograniczyć lub realizować za pomocą hybrydowych metod dotarcia.

➡️ Umożliwia monitoring zachowań kontrahentów w oparciu o algorytmy AI. W ten sposób chroni firmy przed wyciekami sprzedaży poprzez powiadamianie odpowiednich osób o niepożądanym zachowaniu danego punktu sprzedażowego dokładnie w momencie, kiedy takie zachowanie występuje i dając możliwość ograniczenia lub zatrzymania takiego zachowania.

Sprawdź, jak AI wykorzystują największe podmioty w sektorze FMCG

Elementy sztucznej inteligencji w procesach biznesowych stosują już największe firmy z branży FMCG.  Przykładem jest firma Nestlé, która korzysta z rozwiązania Image Recognition by Asseco w badaniu dystrybucji i udziałów półkowych, rozliczaniu celów indywidualnych przedstawicieli terenowych czy też w planowaniu implementacji. Innym przykładem jest Bacardi-Martini Polska, znany producent napojów alkoholowych, który stosuje System Rekomendacji by Asseco. Rozwiązanie pomaga mu docierać do właściwych klientów w jak najlepszy sposób.

Chcesz sprawdzić, jak nasze rozwiązania AI mogą pomóc Twojej firmie? Skontaktuj się z nami już teraz! Dowiedz się więcej!

Więcej informacji znajdziesz pozostałych artykułach w sekcji AI.