Aktualizacja z dnia 09.08.2023 r.

Prezydent podpisał ustawę o KSeF

7 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3242). Dla przedsiębiorców oznacza to, że od 1 lipca 2024 r. będą musieli obowiązkowo stosować KSeF. W wypadku małych i średnich przedsiębiorstw zwolnionych z VAT termin ten przesunięto na 1 stycznia 2025 r. Czasu na wdrożenie w firmach KSeF jest więc coraz mniej, a zakres koniecznych zmian jest znaczący.

KSeF czeka na podpis Prezydenta

Na posiedzeniu 28 lipca 2023 r. Sejm odrzucił weto Senatu dotyczące ustawy z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3242). Ustawa o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) została zatem przyjęta przez Sejm i czeka na podpis Prezydenta. Dla przedsiębiorców oznacza to, że od 1 lipca 2024 r. będą musieli obowiązkowo stosować KSeF. W wypadku małych i średnich przedsiębiorstw zwolnionych z VAT termin ten przesunięto na 1 stycznia 2025 r. Czasu na wdrożenie w firmach KSeF jest więc coraz mniej, a zakres koniecznych zmian jest znaczący.

28 lipca 2023 r. Sejm odrzucił weto Senatu, który wnioskował o odrzucenie nowelizacji ustawy o VAT (druk sejmowy nr 3242) w całości, wskazując m.in. na pojawiające się wątpliwości co do konstytucjonalności niektórych zawartych z niej rozwiązań*.

Od wdrożenia obowiązkowego KSeF dzieli nas zatem jedynie podpis Prezydenta. Rewolucyjne zmiany są coraz bliżej.

* Warto nadmienić, że kontrowersje budzi wciąż kwestia tego, czy w zgodzie z Konstytucją jest to, że wzór e-faktury ustrukturyzowanej ma być publikowany w elektronicznej platformie usług, a nie w rozporządzeniu.

Najważniejsze terminy

 • Od 1 lipca 2024 r. KSeF będzie obowiązkowy dla czynnych podatników VAT.
 • 1 stycznia 2025 r. zostanie wprowadzony obowiązkowy KSeF dla podatników zwolnionych (podmiotowo i wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo).
 • Od 1 stycznia 2025 r. za niestosowanie KSeF będą nakładane kary na przedsiębiorców.
 • Od 1 stycznia 2025 r. zostanie zniesiony obowiązek wystawiania faktur z kas rejestrujących oraz paragonów uznanych za faktury.

Jak przygotować się do wdrożenia KSeF w firmie?

Wdrożenie w firmie KSeF wymaga czasu i dobrego przygotowania, które najlepiej rozpocząć już teraz. Niezbędne jest przystosowanie systemów ERP do obsługi KSeF, czemu poświęciliśmy specjalny cykl artykułów na blogu.

Obowiązek korzystania z KSeF wymaga zatem zaplanowania w organizacji konkretnych działań, w tym:
 • przeglądu obecnych procesów dotyczących ewidencji i rozliczenia faktur oraz dokumentów z nimi powiązanych,
 • przygotowania danych potrzebnych do wystawienia e-faktur,
 • zapewnienia dostępu użytkowników do KSeF i przygotowania systemu ERP.

Czy KSeF zaakceptuje każdą – również błędnie wystawioną – fakturę?

Najważniejsze zmiany w noweli ustawy o VAT dotyczące KSeF

Przypominamy najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy o VAT (druk sejmowy nr 3242) związane z wprowadzeniem KSeF (na podstawie informacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów):

 • Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę o VAT z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.
 • Wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.
 • Faktury z kas rejestrujących będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.
 • Paragon fiskalny z NIP będzie uznawany jak faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.
  Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF.
 • Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF.
 • Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF.
 • W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline.
 • Doprecyzowanie daty wystawienia oraz innych kwestii ważnych dla procesu wystawiania faktur podczas awarii oraz w trybie offline.
 • W okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur.
 • Liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.
 • Likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF.

Chcesz przygotować się z nami do wdrożenia KSeF w swojej firmie?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możemy wesprzeć Twoją firmę w procesie dostosowywania się do KSeF, skontaktuj się ze swoim opiekunem lub napisz do nas. Chętnie wyjaśnimy, jakie działania związane z przystosowaniem Twojego systemu ERP do KSeF należy wdrożyć w Twojej organizacji.

Autor

Wykładowca WSA w Łomży, autorka w Infor i Beck, spec. ds. komunikacji, Dział Sprzedaży i Wdrożeń Macrologic ERP w Asseco Business Solutions