Z rozwiązań ERP w chmurze korzysta obecnie coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw, które cenią sobie komfort pracy z oprogramowaniem aktualnym i zgodnym z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo, rozwiązania chmurowe zapewniają wygodny i bezpieczny dostęp do danych, niezależnie od miejsca pobytu pracowników. To z kolei redukuje koszty zarządzania infrastrukturą IT.  Sprawdź powody, dla których warto wybierać oprogramowanie w chmurze!

1. Praca zdalna

Choć już wcześniej praca zdalna cieszyła się powodzeniem, w okresie pandemii przejście na pracę zdalną stało się tendencją masową. Co więcej, coraz częściej firmy deklarują, że taki model pracy się sprawdza i nie planują przywrócenia funkcjonowania stacjonarnych biur w pełnym wymiarze.

Zdalny model pracy oznacza, że pracownicy wykonują swoje obowiązki na odległość, najczęściej z domów. Komunikacja natomiast oraz przekazywanie efektów pracy następuje za pośrednictwem mediów, głownie Internetu i telefonów. Nowoczesne systemy ERP pozwalają na wydajne i wygodne prowadzenie firmy zdalnie, umożliwiając zarówno obsługę kontrahentów jak i komunikację wewnętrzną i obiegi dokumentów.

2. Hosting w chmurze

Jeszcze kilka lat temu z modelu usługowego dostępu do systemu ERP korzystały głównie największe przedsiębiorstwa w Polsce, przełamując obawy związane dostępem do aplikacji online często dzięki inspiracji zagranicznymi oddziałami. Teraz do grona zwolenników chmury dołącza wiele małych i średnich organizacji.

3. Infrastruktura sprzętowa

Korzystanie hostingu eliminuje konieczność utrzymywania kosztownej infrastruktury lokalnej gdyż to dostawca hostingu zapewnia specjalne, bezpieczne i wydajne serwery. Co więcej, na dostawcy spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie adekwatnej do potrzeb wydajności serwerów oraz infrastruktury dostępowej.  Dostawca zajmuje się także przewidywaniem i reagowaniem na zwiększone potrzeby sprzętowe.

4. Infrastruktura programowa

Oprogramowanie biznesowe wymaga licencji na system operacyjny czy bazy danych. Konieczny jest zakup dedykowanych licencji, oprogramowania antywirusowego oraz przygotowanie zaplecza dla kopii bezpieczeństwa. Klient korzystający z hostingu chmurowego Asseco Business Solutions nie musi się zajmować ani, tym bardziej, znać na programach, systemach, licencjach i bazach. Zakup licencji, instalacja, obsługa i konserwacja programów należy do obowiązków zespołu IT dostawcy, a koszt licencji i obsługi są wkalkulowane w koszt usługi hostingu.

5. Obsługa IT

Dostawca usługi zapewnia ciągłą opiekę techniczną dedykowanego działu IT w trybie 24/7. Eliminuje to konieczność zatrudniania przez Klienta do obsługi systemu pracowników IT o specjalnych, niekiedy niszowych umiejętnościach. W zamian zapewnia wysoką dostępność systemu ERP przy przewidywalnym, stosunkowo niskim koszcie usługi. Asseco Business Solutions w ramach obsługi oferuje dodatkowo nielimitowaną co do ilości zgłoszeń telefoniczną opieka Działu Help Desk (TPT).

6. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo firmowych danych oraz stabilność działania ma ogromne znaczenie, zwłaszcza gdy znaczna część pracy odbywa się zdalnie. Co istotne, wszystkie działania związane z bezpieczeństwem leżą w gestii dostawcy hostingu i chmury. Firma użytkująca chmurowy system ERP może skupić się więc na bieżącej działalności biznesowej, podczas gdy Asseco Business Solutions zajmuje się:

  • stałym monitoringiem infrastruktury IT, zwiększaniem wydajności, bezpieczeństwem i kontrolą dostępu do danych;
  • aktualizowaniem serwerów, na których hostowane jest oprogramowanie;
  • zabezpieczaniem przed atakami z zewnątrz;
  • cyklicznym wykonywaniem kopii baz danych.

7. Skalowalność

Usługi chmurowe są skalowalne, zależnie od aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Kiedy skala działalności firmy rośnie, nie ma konieczności rozbudowy wewnętrznych zasobów IT. Dostawca chmury udostępni większe zasoby, potrzebne do obsługi rozwiązań IT klienta.

8. Elastyczne zarządzanie ilością licencji

Elastyczne rozliczanie usług chmurowych oznacza, że firmy np. z branż sezonowych mogą dynamicznie, z miesiąca na miesiąc i zależnie od potrzeb, zwiększać lub zmniejszać ilość stanowisk dostępowych aplikacji. Tym samym, elastycznie zmieniają koszt dostępu do oprogramowania. Dzięki temu, budżet klientów jest pod stałą kontrolą. Nie wymaga także dodatkowych inwestycji w sprzęt oraz oprogramowanie. Opłata za wersje online jest dokonywana comiesięcznie w formie abonamentu za realnie wykorzystane stanowiska pracy.

9. Przewidywalny koszt

Użytkownik korzystający z usługi chmurowej otrzymuje uproszczony model rozliczeń w trybie miesięcznego abonamentu. W praktyce  oznacza to, że za określoną miesięczną sumę użytkownik otrzymuje dostęp do aktualnej wersji zgodnego z prawem oprogramowania. Niekiedy dostępne są także dodatkowe funkcje i usługi,  które w wersji tradycyjnej wymagałyby dodatkowej płatności.

10. Pełna integracja

Zadaniem dostawcy jest zapewnienie pełnego współdziałania wszystkich hostowanych usług. Dzięki bieżącym aktualizacjom utrzymuje moduły w wersjach, które zapewniają ich bezproblemową współpracę w ramach zintegrowanego systemu ERP.

11. Ciągły dostęp do danych firmy

Największą zaletą systemów w chmurze jest to, że każdy pracownik ma dostęp do danych firmowych z dowolnego miejsca za pomocą Internetu. Dzięki temu, może dynamicznie i skutecznie podejmować decyzje istotne dla swojej organizacji. Jest to szczególnie ważne dla firm o rozproszonej strukturze wielooddziałowej, które prowadzą biznes w oparciu o sieć pracowników mobilnych, np. przedstawicieli terenowych. W obecnej sytuacji epidemiologicznej, kiedy preferowana jest praca zdalna, bezproblemowy i  bezpieczny dostęp do danych ma dodatkowe znaczenie.

12. Większa niezależność i lepsza kontrola

Chmura to obecnie jeden z najważniejszych kierunków rozwoju systemów klasy ERP. Hosting jako forma korzystania z rozwiązań ERP pozwala na znacznie większą niezależność. Równocześnie, umożliwia bardzo efektywne kontrolowanie biznesu. Dzięki temu hosting jest czymś więcej niż odpowiedzią na wyzwania wynikające z sytuacji na świecie. Wybór chmury nie tylko może pomóc w przetrwaniu kryzysu. Jest także perspektywą rozwoju w przyszłości.

13. Inne firmy już tu są

Z rozwiązań ERP w chmurze korzysta obecnie coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw, które  cenią sobie komfort pracy z oprogramowaniem aktualnym i zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Systemy WAPRO ERP by Asseco w chmurze – WAPRO Online to dostęp do najnowszych wariantów produktów pracujących na wydajnej infrastrukturze chmury prywatnej świadczonej przez Data Center Asseco Business Solutions. To także bezpłatny dostęp do telefonicznej opieki technicznej Działu Help Desk Wapro ERP (TPT).

Usługowy model dostępu do aplikacji dotyczy wszystkich systemów, które razem stanowią ekosystem WAPRO ERP. Dzięki temu niemal każde przedsiębiorstwo w Polsce ma możliwość efektywnego prowadzenia biznesu i rozwoju w chmurze.

Wapro Online

Dowiedz się więcej o aplikacjach chmurowych Wapro

Poznaj Wapro Online