Tag

praca zdalna

Browsing

W 2023 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła wśród pracodawców 248 kontroli dotyczących wdrożenia pracy zdalnej. W przypadku większości z nich – bo aż 60% – kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości, ujawnili także 7 wykroczeń. I chociaż tym razem nie nakładali kar finansowych, to w przyszłości może się to zmienić – wynika z raportu Grant Thornton „Praca zdalna pod lupą”.