Rada ministrów przyjęła propozycję resortu rodziny w sprawie minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej. Jakie reperkusje ta zmiana będzie miała w przypadku składek ZUS oraz limitu działalności nierejestrowanej?

Podczas posiedzenia rządu 13 czerwca br. Rada Ministrów zaakceptowała propozycję szefowej resortu pracy odnośnie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku. Nowa minimalna pensja, zdaniem rządu, powinna wynieść 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa (dla określonych umów cywilnoprawnych) – 30,20 zł brutto. Poprzednie stawki, które wejdą w życie 1 lipca 2024 roku zostały wyznaczone na poziomie odpowiednio 4 300 zł (wzrost o 7,6%) oraz 28,10 zł (wzrost o 7,5%).

Minimalne wynagrodzenie w 2025 roku a składki ZUS

Minimalna pensja jest punktem wyjścia do ustalania wielu świadczeń, na czele ze składkami ZUS i zasiłkami, wynagrodzeniem za godziny nocne, za czas niezawinionego przez pracownika przestoju i inne. Ponieważ podstawa preferencyjnych składek ZUS wynosi 30% pensji minimalnej, początkujący przedsiębiorcy powinni się liczyć z wzrostem składek do poziomu 448,10 zł (z kwoty 408,16 w okresie lipiec-grudzień 2024 r.). Do tego dochodzi wzrost składki zdrowotnej, która od stycznia bieżącego roku nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia – czyli w 2025 r. (przy utrzymaniu rządowych propozycji) wyniesie ona 416,34 zł (o 34,56 zł więcej, niż obowiązująca w drugiej połowie 2024 roku).

Nowe limity dla działalności nierejestrowanej w 2025 roku

W przypadku działalności nierejestrowanej limit miesięcznych przychodów został określony jako 75% minimalnego wynagrodzenia i wynosi obecnie 3181,50 zł; od 1 lipca br. wzrośnie do poziomu 3225 zł, natomiast w przypadku planowanego przez rząd wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4626 zł brutto, w 2025 roku wyniesie on 3469,50 zł. Taki wzrost, w przypadku wejścia w życie – rozważanego obecnie – zniesienia oskładkowania ZUS w przypadku działalności nierejestrowanej, może zaowocować znacznym wzrostem zainteresowania tą formą prowadzenia drobnej działalności. Zwłaszcza, gdy przedsiębiorcy wybiorą opcję limitu rocznego, zamiast miesięcznego – korzystnego przede wszystkim przy znacznej sezonowości zamówień i sprzedaży.

Czy rządowa propozycja minimalnej płacy jest ostateczną, obowiązującą wartością na rok 2025?

Propozycja zmiany minimalnej płacy i stawki godzinowej ma zostać przedstawiona przez rząd Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca br., gdzie będą trwały dyskusje z pracodawcami oraz związkowcami. RDS będzie miała miesiąc na wysunięcie własnych propozycji, odkąd poznała propozycję ze strony rządu. W dalszej kolejności dyskusja przeniesie się do Komisji Trójstronnej, tj. rządu, związkowców i przedsiębiorców. Rozmowy mogą trwać nawet do jesieni. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, rząd będzie musiał ustalić wysokość przyszłorocznych minimalnych stawek wynagrodzenia samodzielnie, w terminie do 15 września br., kiedy to powinien podać je do publicznej informacji.

Ten artykuł powstał we współpracy z Grant Thornton.

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie, obecna w 147 krajach i zatrudniająca 68 tys. pracowników. W Polsce działa od 30 lat, a zespół liczący około 1000 pracowników w 8 lokalizacjach wspiera klientów w takich obszarach, jak m.in. outsourcing rachunkowości oraz kadr i płac, tax compliance, audyt, doradztwo podatkowe i finansowe, obsługa prawna, konsulting biznesowy i cyfrowy czy dotacje dla firm.

Grant Thornton w codziennej pracy korzysta z systemu Softlab ERP.
Autor

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.