Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, kod wykonywanego zawodu w dokumentach zgłoszeniowych do ZUS, wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego oraz zmiany w Kodeksie pracy to tematy, o których przeczytasz w majowym biuletynie HR Puls.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 6 czerwca 2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 przedłużyło prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 6 czerwca 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) – jako szczególne świadczenie z powodu COVID-19 – przysługuje na dotychczasowych zasadach.

O świadczenie, o którym mowa powyżej, mogą ubiegać się:

 • rodzice dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczeni rodzice dzieci w wieku:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • ubezpieczeni rodzice lub opiekuni pełnoletnich osób niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki tej osobie.

O powyższe świadczenie mogą wnioskować w przypadku:

 • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz
 • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Kod wykonywanego zawodu w dokumentach zgłoszeniowych do ZUS

16 maja 2021 r. weszły z życie zmiany w art. 36 ust. 10 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczące zakresu danych przekazywanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń. Pracodawca podczas zgłaszania do ZUS nowo zatrudnianej osoby jest zobowiązany do raportowania informacji o wykonywanym przez nią zawodzie. W związku ze znowelizowanymi przepisami zmianie uległy formularze:

 • ZUS ZUA – czyli zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZZA – czyli zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych.

W powyższych formularzach płatnicy są zobligowani podawać sześciocyfrowy kod wykonywanego przez osobę zgłaszaną zawodu. Kod ten pochodzić będzie z klasyfikacji zawodów i specjalności, określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Dane dotyczące wykonywanego zawodu będą wykorzystywane głównie w prowadzonych badaniach statystycznych. Mają służyć m.in. do analizy przyczyn absencji chorobowych w danej grupie zawodowej oraz prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2021 roku

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2021 roku wynosi 109,9%.

W związku z tym, że wskaźnik ten przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2021 r. podlega waloryzacji.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco
Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość =109,9, data obowiązywania od = 2021-07-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco
W aplikacji, w: Kadry -> Inne -> Administrator -> Dane do zasiłków należy wpisać 109,9 w pozycji Współczynnik waloryzacji.

 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS z 18 maja 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2021 roku (M.P. z 20 maja 2021 roku poz. 480).

Zmiany w Kodeksie pracy – praca zdalna

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt dotyczący pracy zdalnej, który zakłada pracę zdalną w formie hybrydowej lub całkowitą pracę zdalną. Projekt ten został skierowany przez resort do konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Dotychczasowe przepisy dotyczące pracy zdalnej wprowadziła tzw. tarcza antykryzysowa. Umożliwiają one pracodawcy polecenie pracownikom pracy zdalnej przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz przez okres 3 miesięcy po ich odwołaniu. Ograniczenie to powoduje konieczność zapisania w Kodeksie pracy regulacji dotyczących pracy zdalnej.

Wprowadzenie przepisów dotyczących pracy zdalnej umożliwi pracodawcom i pracownikom korzystanie z pracy zdalnej na stałe. Jednocześnie nowelizacja przepisów zapewni odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa i ochrony pracownika wykonującego pracę zdalną.

Pracownicy zyskają prawo do wnioskowania o 12 dni w roku pracy zdalnej. Ponadto zostaną uregulowane zasady BHP dotyczące pracy zdalnej oraz kwestie ekwiwalentu opłaty za prąd czy Internet.

Wejście w życie znowelizowanych przepisów planowane jest po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Pobierz ebook

Cyfrowa rewolucja w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Przygotuj się na wyzwania stojące przed HR. Przejdź do strony pobierania.
Pobierz ebook

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.