W tym miesiącu opisujemy zmiany związane z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2023 roku, stawki minimalnego wynagrodzenia w 2023 oraz 2024 oraz nową metrykę programu Płatnik.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – zmiany dla pracodawców

Z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 czerwca 2023 r. i z tym dniem weszło w życie.

Oznacza to wiele zmian pracodawców. Najważniejsze z nich to:

  • obowiązek realizacji zaległych okresowych badań lekarskich – pracodawcy zobowiązani będą do wykonania zaległych badań w terminie 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
  • obowiązek realizacji zaległych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w terminie 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
  • koniec ograniczenia możliwości uznania za doręczone pism nieodebranych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
  • zniesienie ograniczenia wysokości odszkodowań i odpraw na wypadek ustania stosunku pracy, które w okresie pandemii ograniczone były do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  • utrata możliwości wypowiedzenia w ciągu 7 dni przez pracodawcę umowy o zakazie konkurencji, obowiązującym po ustaniu stosunku pracy,
  • konieczność powrotu do wysokości odpisu na ZFŚS zagwarantowanej postanowieniami układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania,
  • zniesienie możliwości udzielenia pracownikowi bez uzyskania jego zgody i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2023 roku

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2023 roku wynosi 109,9%.

W związku z tym, że wskaźnik ten przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2023 r. podlega waloryzacji.

Dla użytkowników Softlab HR by Asseco

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia współczynnika waloryzacji w Parametry – wprowadzanie wartości.

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość =109,9, data obowiązywania od = 2023-07-01.

Dla użytkowników Safo HR by Asseco

W aplikacji, w: Kadry -> Inne -> Administrator -> Dane do zasiłków należy wpisać 109,9 w pozycji Współczynnik waloryzacji.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2023 r. (M.P. z 29 maja 2023 roku poz. 533).

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa od 1 lipca 2023 r.

1 lipca 2023 r. zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. wzrośnie (drugi raz w tym roku) wysokość płacy minimalnej.

Od 1 lipca najniższa pensja będzie wynosiła 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych będzie wynosić 23,50 zł.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2024 r.

Trwają prace nad propozycją Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.

Propozycja przedstawiona 13 czerwca 2023 r. zakłada, że w roku 2024 wynagrodzenie minimalne wzrośnie dwa razy: od 1 stycznia 2023 r. będzie wynosić 4242 zł, a od 1 lipca 2023 r. 4300 zł.

Podwyżka od 1 stycznia 2024 r. oznacza wzrost płacy minimalnej o 17,8% (642 zł) w stosunku do 2023 r. (3600 zł), a podwyżka od 1 lipca 2023 r. do kwoty 4300 zł oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 2023 r., czyli o 19,4%.

Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość minimalnej stawki godzinowej jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznaczałoby wzrost wysokości minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2024 r. do 27,70 zł, a od 1 lipca – do 28,10 zł.

Taka propozycja została przedstawiona do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego. Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają 30 dni. Zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ostateczna wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. powinna zostać ogłoszona do 15 września.

Nowa metryka programu Płatnik

W dniu 7 czerwca 2023 r. została wdrożona nowa metryka dla wersji 10.02.002 programu Płatnik.

Metryka jest automatycznie pobierana podczas aktualizacji programu.

Źródło: zus.pl

 

Autor

Szefowa zespołu w Wydziale Zapewnienia Jakości Systemów ERP w Dziale Produkcji Systemów ERP Asseco Business Solutions S.A.