Dwa najważniejsze problemy współczesnego działu HR to wydłużająca się obsługa bieżących spraw i utrudniona komunikacja w firmie. Odpowiedzią na oba wyzwania jest Portal HR by Asseco. To skuteczne wsparcie obiegu informacji oraz innowacyjna samoobsługa pracownicza. 

Jakie są najważniejsze problemy i wyzwania HR? 

Współczesne wyzwania HR dotyczą problemów znanych od lat: mnóstwo spraw do obsłużenia, niezliczone terminy do dotrzymania, skomplikowane przepisy i braki kadrowe. Jednocześnie osoby pracujące w dziale kadr muszą mierzyć się z zupełnie nowymi wyzwaniami i sprostać sytuacjom, które wcześniej nie miały miejsca. 

Wśród zjawisk, które pojawiły się w ostatnich latach, należy wymienić gwałtowny wzrost złożoności procesów obsługi spraw pracowniczych. Przyczyniły się do tego liczne zmiany przepisów oraz niespotykane dotąd formy wykonywania obowiązków zawodowych. Na popularności bardzo zyskują praca zdalna i hybrydowa, a w efekcie bezpośredni kontakt z pracownikiem przestaje być standardem. Pociąga to za sobą konieczność korzystania z  wielu nowych kanałów komunikacji zdalnej 

Jeżeli chcesz sprostać opisanym wyzwaniom, potrzebujesz inteligentnego i wydajnego narzędzia do obsługi spraw pracowniczych. Rozwiązaniem Twoich problemów jest Portal HR od Asseco.  

 

Zalety Portalu HR by Asseco 

Zdarza się, że dział kadr potrzebuje kilku różnych aplikacji i rozszerzeń do obsługi spraw pracowniczych. Wymiana informacji pomiędzy nimi nie zawsze działa idealnie. Powstają też liczne problemy z przekazywaniem danych odpowiednim pracownikom. Tę niekorzystną sytuację odwraca Portal HR: to rozwiązanie, w którym obsłużysz wszystkie sprawy pracownicze 

Jakie są kluczowe zalety portalu HR od Asseco? To narzędzie pomoże m.in.: 

 • usprawnić procesy kadrowe, 
 • ułatwić komunikację w firmie, 
 • wspomagać organizację pracy zdalnej, 
 • obsługiwać elektroniczny obieg i archiwizowanie dokumentów. 

Ponadto możesz go łatwo dostosować do swoich potrzeb – gdy wykonujesz obowiązki w dziale HR i wtedy, gdy korzystasz z portalu jako pracownik. Asseco zadbało też o wysokie standardy bezpieczeństwa danych. Dodatkowym ułatwieniem jest integracja z systemami ERP. Portal HR jest rozwiązaniem webowym, dzięki temu jest dostępny przez całą dobę, z dowolnego miejsca na świecie – za pośrednictwem urządzeń stacjonarnych i mobilnych.  

Stworzona przez Asseco platforma to jednocześnie portal pracowniczy i portal menedżerski. Powstała z myślą o zaspokajaniu potrzeb działów HR, kadry zarządzającej i każdego pracownika z osobna. Portal HR rozwiązuje najpoważniejsze problemy działów kadr w firmie: uwalnia je od czasochłonnej bieżącej obsługi spraw pracowniczych i buduje kanały komunikacji wewnątrz firmy.  

 

Portal HR – jak działa? 

Możliwości portalu HR należy rozpatrywać z dwóch perspektyw: od strony pracownika oraz z pozycji managera. Nie można też pominąć jego roli w przepływie informacji wewnątrz firmy. 

Samoobsługa pracownicza 

Portal HR oznacza poszerzenie możliwości samoobsługi pracowniczej. Dzięki temu rozwiązaniu większość działań związanych z obiegiem dokumentów pracownicy mogą załatwić bez fizycznego kontaktu z działem HR: 

 • przeglądanie i pobieranie dokumentów z własnej teczki, 
 • kontakt z działem kadr, odbieranie wiadomości, wymianę informacji z innymi pracownikami, 
 • sprawdzanie historycznego i aktualnego wynagrodzenia z rozbiciem na składniki, 
 • składanie wniosków, 
 • obsługę benefitów, 
 • kontrolę nieobecności i planowanie urlopów, 
 • odnotowywanie rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

Pracownicy mają wgląd we własne dokumenty wtedy, gdy tego potrzebują – bez konieczności odwiedzania działu HR, zgłaszania zapytań i oczekiwania na odpowiedź. 

Menedżerowie mają szybki wgląd w dane pracowników  

Portal HR to również portal menedżerski. Kadra zarządzająca ma możliwość szybkiego zapoznania się z danymi pracowników. Korzystający z Portalu HR manager ma stały dostęp do dokumentów czekających na akceptację. Nie musi kontaktować się z działem HR, aby sprawdzić warunki zatrudnienia, płace, przyznane premie czy przeanalizować nieobecności pracowników. W jednym miejscu ma wszystkie informacje i narzędzia niezbędne do pracy. Dzięki temu możliwe jest efektywne kierowanie zespołami i grupami roboczymi. 

Portal HR wspiera przepływ informacji wewnątrz firmy 

Portal HR umożliwia kontakt pracowników między sobą i z działem HR, managerów z pracownikami i w przeciwną stronę. Pełni jednocześnie funkcję centrum dystrybucji dokumentów, tablicy ogłoszeniowej i bazy wiedzy o firmie. Możliwości portalu HR sprawiają, że pokonuje on bariery tradycyjnego przepływu informacji. Zbliża ludzi oraz usprawnia zarówno poziomą, jak i pionową komunikację w strukturze firmy. 

Portal HR jest też skutecznym narzędziem do angażowania pracowników w życie organizacji. Dostępny moduł Ulepszenia służy do zgłaszania propozycji zmian w sposobie wykonywania zadań pracowniczych, działania firmy czy form spędzania wolnego czasu i rozwoju indywidualnego. Pracownik może opublikować na forum informację o interesującej publikacji, polecić film, zaproponować zmianę organizacji pracy czy zaprosić na wspólną imprezę. 

 

Jakie korzyści oferują systemy HR by Asseco? 

Lista zalet portalu HR jest długa. Do najważniejszych korzyści, które czerpią użytkownicy, należą: 

 • uproszczenie procesów obsługi spraw pracowniczych, 
 • oszczędność czasu i poprawa wydajności pracowników działu HR i menedżerów, 
 • uproszczenie komunikacji wewnątrz firmy i wsparcie budowania relacji między osobami zatrudnionymi na różnych szczeblach w hierarchii, 
 • ułatwienie codziennej pracy działu HR również w strukturach rozproszonych. 

Portal HR to dowód na to, że obsługa spraw pracowniczych może być prosta, szybka i satysfakcjonująca. Jeżeli chcesz wykorzystać jego możliwości, pamiętaj, że nie jest on samodzielnym rozwiązaniem. Z Portalu HR możesz korzystać tylko w pakiecie z platformami ERP by Asseco – Macrologic, Softlab lub Wapro. 

Dopasuj rozwiązanie do swoich potrzeb i zbierz wszystkie sprawy pracownicze w jednym miejscu. Z Portalem HR skrócisz czas załatwiania spraw aż dziesięciokrotnie. Nawet w niewielkiej organizacji zaoszczędzone minuty zamieniają się w godziny każdego dnia i w tygodnie każdego roku. Nie wierzysz? Zapytaj o szczegóły, zobacz prezentację i przekonaj się, że to działa! Zobacz portal HR w akcji