Tag

paperless

Browsing

Czy część E akt osobowych musi być na stałe dodana do akt osobowych pracownika? Czy tylko wyniki badań potwierdzające spożycie alkoholu lub środków niedozwolonych przez pracownika powinny być przechowywane w jego aktach? Jakie kary grożą pracownikom za nietrzeźwość lub stawienie się w pracy pod wpływem niedozwolonych substancji?