1 lipca 2018 roku nowe przepisy dotyczące podzielonej płatności – tzw. VAT split payment, objęły wszystkich przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym zmieniły się zasady związane z realizacją płatności za towar czy usługę, które zostały zakupione od innych podmiotów.

Nabywca towaru lub usługi może obecnie podjąć  decyzję – w odniesieniu do każdej faktury odrębnie, na jaki rachunek wpłaci wartość VAT wynikającą z otrzymanej od sprzedawcy faktury.

Split payment VAT – zapłata na dwa różne rachunki

W przypadku wyboru modelu split payment płatność VAT powinna być realizowana na dwa odrębne rachunki – nabywca wpłaca wartość netto za dokonany zakup na standardowy rachunek bankowy dostawcy, natomiast wartość VAT – na jego specjalne subkonto, tzw. rachunek VAT, które zostało utworzone dla tego przedsiębiorcy wyłącznie w celu przyjmowana płatności w split payment.

Split payment a realizacja przelewu

Wybór przez sprzedawcę podzielonej płatności nie wiąże się jednak z koniecznością realizacji dwóch odrębnych przelewów. Nabywca dokonuje zapłaty za pomocą jednego przelewu, w ramach którego wskazuje kwotę netto, jaką zamierza przelać na konto sprzedawcy oraz kwotę podatku, która trafi na konto VAT sprzedawcy.

Dane zawarte na komunikacie przelewu

Zgodnie z art. 108a znowelizowanej ustawy o VAT, zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest wyłącznie w złotych polskich (PLN) oraz poprzez użycie komunikatu przelewu, w którym podatnik musi wskazać:

  • kwotę podatku VAT odpowiadającą całości lub części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności,
  • kwotę brutto odpowiadającą całości lub części wartości sprzedaży brutto,
  • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
  • NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej.

Rachunek VAT – specjalne subkonto dla przedsiębiorców

Specjalne subkonto (rachunek VAT) jest automatycznie otwierane dla każdego przedsiębiorcy, mającego przynajmniej jeden rachunek firmowy w złotych polskich (PLN) i jest do niego przypisywane. Jego otwarcie i prowadzenie odbywa się bez prowizji i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Otwarcie subkonta nie wymaga też zawierania odrębnej umowy z bankiem. Rachunek VAT jest prowadzony włącznie w walucie polskiej.

Zgromadzone środki

Środki, które znajdą się na koncie VAT, mogą  być oprocentowane na zasadach określonych w umowie pomiędzy bankiem a przedsiębiorcą. Odsetki naliczone od środków na ww. rachunku są zapisywane na zwykłym rachunku firmy i nie ulegają zamrożeniu, jak pozostałe środki – zgromadzone na rachunku VAT. Przepisy nie zakładają, by Urząd Skarbowy miał dostęp do niniejszego rachunku albo by mógł samodzielnie dysponować środkami na nim zgromadzonymi.

Dobrowolność

Warto także dodać, że firma sprzedająca towar czy usługę ma możliwość zastrzeżenia w umowie z nabywcą, że nie przyjmuje płatności w systemie split payment – stosowanie podzielonej płatności jest na razie dobrowolne.

Kampania edukacyjna dla firm

Aby zwiększyć świadomość przedsiębiorstw w zakresie nowych regulacji, Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały kampanię edukacyjną dla firm pt. „Bezpieczna transakcja”. Jej celem jest ułatwienie realizowania zapłaty w modelu split payment w sposób prosty i bezpieczny. Dowiedz się więcej na temat kampanii na stronie www.

Zadaj pytanie ekspertowi

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z poruszanym tematami, skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

Zapytaj eksperta

Autor

Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Tax & Audit. Ewelina Nowakowska należy do grona najlepszych polskich doradców podatkowych według Dziennika Gazeta Prawna m.in. w kategorii cen transferowych.