JPK to forma raportowania transakcji sprzedaży i zakupu, które trafiają do comiesięcznej deklaracji VAT. I tak jak deklaracja VAT powinna odzwierciedlać faktycznie zawarte transakcje ujęte dla celów VAT w danym miesiącu, tak również plik JPK przesyłany elektronicznie do urzędu skarbowego powinien zawierać szczegółowe dane dotyczące tych transakcji i uzgadniać się wartościowo do JPK.

Brak zgodności z deklaracją

Brak uzgadniania się wartościowo ewidencji VAT zakupu i sprzedaży wysłanych w formie JPK z wartościami sumarycznymi wykazanymi w deklaracji VAT jest jednym z podstawowych błędów popełnianych przez przedsiębiorców.

Automatyczna weryfikacja JPK po obu stronach

Organy skarbowe wykorzystują już automatyczne narzędzia do bieżącej analizy poprawności otrzymanych plików JPK przesyłanych przez większe firmy. W ramach przeprowadzanych weryfikacji, dokonywane jest m.in. porównanie sposobu zadeklarowania danej transakcji przez obie jej strony – sprzedawcę i nabywcę.

Niezgodność wartościowa i czasowa

Niezgodność jaka może zostać wychwycona przez organy skarbowe to przede wszystkim różnice w wartości VAT naliczonego i należnego wykazanego przez dwie strony danej transakcji. Również ujęcie faktury VAT w różnych okresach przez sprzedawcę i nabywcę może spowodować, że organy skarbowe zidentyfikują ją jako potencjalnie nieprawidłową. Niekoniecznie jednak musi to wiązać się z błędem, ponieważ nabywca ma prawo do rozliczenia faktury zakupu w miesiącu otrzymania, lub jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Faktura od nieistniejącego podatnika

Dzięki przesłaniu ewidencji VAT w formie JPK organy skarbowe uzyskają również natychmiastową informację o uwzględnieniu w deklaracji VAT faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika VAT.

Ta sama faktura kilkukrotnie w JPK

Dość powszechnym błędem popełnianym przez przedsiębiorców wysyłających pliki JPK do organów skarbowych jest kilkukrotne ujęcie tej samej faktury. W pliku JPK taka faktura powinna pojawić się tylko raz, nawet w sytuacji jeżeli z punktu widzenia VAT faktura ta odnosi się do kilku różnych transakcji.

Odwrotne obciążenie w JPK

Przedsiębiorcy często zapominają, ze faktury zakupowe rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia powinny występować w JPK VAT po stronie podatku VAT należnego i naliczonego.

W przypadku błędu – e-mail z MF

W przypadku stwierdzenia potencjalnych nieprawidłowości w przesłanym przez nas pliku JPK, otrzymamy e-mail od organów skarbowych z prośbą o weryfikację pliku i może powstać konieczność skorygowania JPK.

Zadaj pytanie ekspertowi

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z poruszanym tematami, skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

Zapytaj eksperta

Autor

Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Tax & Audit. Ewelina Nowakowska należy do grona najlepszych polskich doradców podatkowych według Dziennika Gazeta Prawna m.in. w kategorii cen transferowych.