Tag

JPK

Browsing

Pod koniec listopada 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, które określa zakres dodatkowych informacji, jakie należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych podlegających obowiązkowemu przekazywaniu organom podatkowym. W ramach nowej struktury JPK_KR (tzw. JPK_CIT) podatnicy CIT zostaną zobowiązani do uzupełnienia swoich ksiąg o dodatkowe dane.

Już 1 kwietnia 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące deklaracji VAT. Od tego dnia jednolity plik kontrolny będzie równocześnie pełnił funkcję deklaracji VAT. Co przewidują nowe przepisy, a co pozostanie bez zmian?

Od 1 kwietnia 2020 roku duże przedsiębiorstwa (a od 1 lipca wszystkie firmy) będą obowiązane wysyłać dane dotyczące ewidencji VAT w nowych strukturach zawierających dane szczegółowe o dokumentach zakupu i sprzedaży (część ewidencyjna) oraz informacje zbiorcze w postaci deklaracji VAT (część deklaracyjna). Jolanta Socha z Wydziału Modułów Finansowych Asseco Business Solutions wyjaśnia istotę nadchodzących zmian w przepisach oraz wskazuje, jak wpływa to na pracę systemów ERP. Więcej o połączeniu deklaracji VAT i JPK_VDEK przeczytasz w naszym artykule: Połączenie deklaracji VAT z JPK VAT

Rzecznik resortu finansów Paweł Jurek zakomunikował na Twitterze: „Docierają do nas sygnały o trudnościach w wysyłce JPK_VAT za lipiec, dlatego nie będziemy wyciągać konsekwencji, jeśli plik wpłynie w tym miesiącu po terminie” Jest to dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców, zaskoczonych niespodziewaną aktualizacją certyfikatu klucza publicznego na serwerach ministerstwa, co spowodowało brak możliwości wysyłania plików. Informacja rzecznika oraz dyskusja na Twitterze

Ministerstwo Finansów opracowało szereg zmian do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) z dnia 18 września 2017 roku oraz ustawy – Prawo o miarach. Ww. projekt znajduje się jeszcze na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych i nie jest znana data wejścia proponowanych zmian w życie. Ostateczne brzmienie przepisów może więc nieco się różnić od obecnego, dlatego warto na bieżąco śledzić wprowadzane w tej kwestii zmiany. Wiadomo natomiast, że będą one ważne z punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstw. Zgodnie z nowymi przepisami (art. 106b ust. 4 projektu ustawy o VAT) – w przypadku, gdy sprzedaż zostanie zarejestrowana za pomocą…

Już za kilka dni upływa termin wysyłki pierwszego obowiązkowego pliku JPK dla mikroprzedsiębiorców. Z czego warto zdawać sobie sprawę zanim wyślemy Jednolity Plik Kontrolny? Co trzeba zrobić Jednolity plik kontrolny, jaki ma zostać wysłany przez mikroprzedsiębiorców do organów skarbowych, to nic innego jak ewidencja sprzedaży i zakupu VAT za miesiąc styczeń 2018 r. w specjalnym elektronicznym formacie xml. Plik powinien więc zawierać zestawienie wszystkich transakcji zawartych w styczniu, które podlegają ujęciu w deklaracji VAT za ten okres. Wymagane informacje są bardzo szczegółowe, ponieważ odzwierciedlają zakres danych wymaganych dla standardowych ewidencji VAT. Wypełniając dane dla JPK, będzie należało wskazać dla każdej…

Już od lipca 2018 r. małe i średnie przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przekazywania na żądanie Urzędu Skarbowego całości ksiąg podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), czyli danych w postaci elektronicznej na potrzeby przeprowadzanej kontroli skarbowej. Planowane zmiany to ostatni etap przedsięwzięcia, którego celem jest usprawnienie procesu kontroli polskich przedsiębiorstw, a także uszczelnienie systemu podatkowego i uzyskanie większych wpływów do budżetu z podatku VAT.