Jakie nowe obowiązki muszą wypełnić przewoźnicy delegujący kierowców w transporcie drogowym na terytorium Polski?

Nowa ustawa o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego obowiązuje zaledwie od ubiegłego miesiąca. Informację o jej podpisaniu przez Prezydenta Andrzeja Dudę 31 lipca przekazała Kancelaria Prezydenta. Większość jej postanowień weszła w życie 14 dni po jej ogłoszeniu, chociaż niektóre artykuły zaczną obowiązywać w późniejszym terminie.

Ustawa ma na celu implementację przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. Jej głównym zadaniem jest ochrona polskiego rynku transportowego przed nieuczciwą konkurencją z zagranicy.

Planowanie tras i realizacja dostaw w mobilnej aplikacji połączonej z systemem ERP

Czego dotyczą najnowsze przepisy o delegowaniu kierowców?

Omawiana ustawa reguluje zasady delegowania kierowców w Polsce. Jej przepisy dotyczą zarówno podmiotów pochodzących z wewnętrznego rynku UE, jak i przewoźników z państw trzecich. Wśród nowych regulacji znajdują się m.in.:

  • zasady wynagradzania kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym,
  • uproszczenia w naliczaniu składek ZUS i podatku PIT dla kierowców,
  • zasady dotyczące kontroli przewozów przez przewoźników zagranicznych (także z wykorzystaniem systemu SENT),
  • regulacje odnośnie stosowania sankcji i egzekwowania przepisów (w tym niezbędnych do tego szkoleń funkcjonariuszy kontrolnych),
  • zasady współpracy między Inspekcją Transportu Drogowego i Państwową Inspekcją Pracy w omawianym zakresie.

Kancelaria Prezydenta podała definicję kierowcy, który nie jest uważany za delegowanego w Polsce. Wśród nich są kierowcy wykonujący przejazd tranzytem, przewóz dwustronny oraz ci, którzy podczas przewozu dwustronnego wykonują jedną dodatkową czynność załadunku lub rozładunku.

Sprawdź, kto jeszcze nie jest kierowcą delegowanym na terytorium RP według regulacji najnowszej ustawy.

Jaki są obowiązki przewoźników wg najnowszej ustawy?

Przewoźnicy, którzy delegują kierowców w Polsce, muszą spełniać pewne obowiązki. Nadrzędnym pośród nich jest obowiązek zapewnienia delegowanemu kierowcy odpowiednich warunków zatrudnienia. Ponadto m.in.:

  • zgłoszenie delegacji najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania kierowcy za pomocą interfejsu publicznego IMI, a w przypadku braku dostępu do tego interfejsu – bezpośrednio do PIP przy użyciu stosownego formularza elektronicznego; z kolei w przypadku przewozów realizowanych w systemie SENT – zgłoszenie się do tego rejestru i uzyskanie stosownego numeru referencyjnego;
  • zapewnienie, że kierowca ma przy sobie wymagane dokumenty (papierowe lub elektroniczne).
UWAGA! Kontrola przestrzegania nowych przepisów będzie realizowana zarówno przez Inspekcję Transportu Drogowego, jak i Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku naruszenia przepisów przewidziane są kary.

Więcej informacji na ten temat w Poradniku HR ekspertów Grant Thornton.

Ten artykuł powstał we współpracy z Grant Thornton.

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie, obecnej w 140 krajach. W Polsce działa od 30 lat, a zespół około 1000 pracowników wspiera Klientów w takich obszarach jak podatki, rachunkowości czy kadr i płac.

Grant Thornton w codziennej pracy korzysta z systemu Softlab ERP.
Autor

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.