Zatrudniasz wielu kierowców i masz rozbudowaną flotę, która dostarcza firmowe wyroby do klientów? Mamy rozwiązanie, które ułatwi pracę Twoim kierowcom, a Tobie – dzięki pozyskiwanym na bieżąco danym – pozwoli lepiej zarządzać dostawami, zwrotami i reklamacjami. Poznaj naszą aplikację Mobilny Kierowca, która współpracuje z Macrologic ERP.

Mobilna aplikacja dla kierowców zawiera aktualizowane na bieżąco zadania, jakie kierowca ma zrealizować podczas konkretnego dnia pracy. Kierowca znajdzie w niej aktualną trasę przejazdu i listę kontrahentów, których musi odwiedzić danego dnia, a także informacje kasowe. Aplikacja obsługuje rozliczenia z kontrahentami, zatem kierowca może na bieżąco rejestrować rozliczenia faktur. Może również na bieżąco rejestrować wykonanie poszczególnych zadań i raportować napotkane problemy.   Ponadto aplikacja, na podstawie danych GPS, rejestruję trasę, jaką pokonuje kierowca oraz umożliwia kierowcy załączanie dokumentacji fotograficznej. Jak widać, aplikacja potrafi całkiem sporo. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

List przewozowy i ustalanie trasy przejazdu

Zanim kierowca rozpocznie pracę z aplikacją Mobilny Kierowca, dział logistyki musi przygotować mu trasę przejazdu i wskazać zadania przewidziane na dany dzień pracy. Wszystko odbywa się w oparciu o dane gromadzone w jednym z naszych systemów ERP – Merit lub Xpertis, w szczególności w zamówieniach. System generuje także faktury i dokumenty KM, które kierowca ma dostarczyć kontrahentom. Zaplanowana lista zadań dla kierowcy może obejmować między innymi dostawy zamówień do klientów, obsługę zwrotów i reklamacji czy też odbiór zamówień od podwykonawców.

listy przewozoweNawigacja do celu i dokumentacja trasy

Na podstawie sporządzonych przez dział logistyki zadań, aplikacja generuje najkorzystniejszą trasę przejazdu. Kierowca, z poziomu aplikacji, może uruchomić nawigację do poszczególnych punktów na trasie. Do nawigacji można użyć dowolnej aplikacji, w tym Google Maps.

W uzasadnionych przypadkach, np. gdy po drodze zdarzy się wypadek, kierowca może zmienić kolejność odwiedzanych punktów. Na podstawie danych GPS nasza aplikacja zapisuje faktyczną trasę przejazdu.

Obsługa dostaw do klientów, zwrotów i reklamacji

Dzięki aplikacji mobilnej kierowca nie tylko porusza się po z góry określonej trasie, ale także otrzymuje jasne informacje na temat poszczególnych zadań, jakie ma zrealizować w danym punkcie. Może być to między innymi dostawa towaru do klienta, dostarczenie faktur i innych dokumentów, obsługa zwrotów i reklamacji, rozliczenia kasowe z kontrahentami czy odbiór zamówień od podwykonawców.

Aplikacja umożliwia kierowcy potwierdzenie wykonania poszczególnych zadań oraz rejestrację dodatkowych uwag. Kierowca może na przykład zapisać informację o niezastaniu klienta w umówionym miejscu czy szczegółowo opisać i udokumentować przyczynę zwrotu towaru. Aplikacja umożliwia ponadto dołączanie dokumentacji fotograficznej. Przekazywane przez kierowcę informacje natychmiast widoczne są w systemie ERP.

Kierowca może też wprowadzić nowe zadanie, które pojawiło się „przy okazji”, na przykład nieoczekiwany zwrot towaru.

Kasa i rozliczenia z kontrahentami

Istotną funkcjonalnością aplikacji Mobilny Kierowca jest obsługa operacji kasowych, która ułatwia kierowcom rozliczenia finansowe. Aplikacja umożliwia wystawianie faktur i dokumentów KW oraz przyjmowanie zapłaty gotówkowej (także częściowej) za dostarczone towary. Na koniec dnia pracy kierowca może przy użyciu aplikacji wygenerować komplety raport kasowy, który w czasie rzeczywistym przekazywany jest do księgowości.

W przypadku odbioru zamówień od kontrahentów, kierowca za pośrednictwem aplikacji może wprowadzić do systemu ERP faktury opatrzone kodem kreskowym. Wprowadzenie takiej faktury to po prostu zeskanowanie kodu kreskowego.

kasa i rozliczeniaDokumentacja fotograficzna

Na koniec warto podkreślić, że nasza aplikacja Mobilny Kierowca oferuje bardzo praktyczną funkcjonalność umożliwiającą kierowcy tworzenie dokumentacji fotograficznej. Tym samym kierowca może dodać do poszczególnych zleceń zdjęcia przedstawiające na przykład uszkodzenia powstałe przy transporcie, stan zwracanego towaru czy też potwierdzające nieobecność kontrahentów w umówionym miejscu spotkania.

W skrócie: co umożliwia aplikacja dla kierowców?

  • Obsługa dostaw, zwrotów i reklamacji;
  • Obsługa zleceń od kontrahentów (podwykonawców);
  • Potwierdzenie wykonania przez kierowcę poszczególnych zadań i raportowanie o problemach;
  • Dokumentacja faktycznej trasy przejazdu kierowcy na podstawie danych GPS;
  • Elastyczna zmiana kolejności realizacji poszczególnych zadań w obliczu nieoczekiwanych zdarzeń;
  • Rozliczenia kasowe;
  • Możliwość dołączenia dokumentacji fotograficznej;
  • Przesyłanie w czasie rzeczywistym do działu logistyki danych na temat pracy kierowcy i obsługiwanych dostaw;
  • Współpraca z aplikacjami do nawigacji;
  • Współpraca z aplikacjami do rozliczania czasu pracy kierowców i zużycia paliwa;

Mobilny Kierowca w Twojej firmie

Aplikacja Mobilny Kierowca powstała we współpracy z naszymi klientami i odpowiada na ich specyficzne potrzeby. Prezentowane w artykule rozwiązanie nie jest dostępne w standardowej wersji systemów Macrologic ERP. Możemy je jednak przystosować do potrzeb innych firm, wszędzie tam, gdzie niezbędne jest sprawne zarządzanie pracą wielu kierowców. Na potrzeby aplikacji stworzone zostały specjalne kartoteki listów, punktów tras, pozycji wywozowych dla listów, pozycji przywozowych dla listów, dodatkowych zadań, reklamacji, kierowców czy samochodów.