Nowy JPK VAT  będzie obowiązywać od 1 października 2020. Niestety, to nie tylko uproszczenie polegające na scaleniu deklaracji.  W niektórych przypadkach wprowadzenie nowego schematu JPK wiąże się z dodatkowymi działaniami sprawozdawczymi. Wychodząc naprzeciw licznym wątpliwościom, przedstawiamy instrukcję, jak krok po kroku wdrożyć nowy JPK_V7 w swojej firmie.

Zapoznaj się z ważnymi informacjami o JPK_V7. Czy wiesz że:

 1. Schemat JPK_V7 występuje w dwóch wariantach:
  • JPK_V7M – dla rozliczających się miesięcznie
  • JPK_V7K – dla rozliczających się kwartalnie
 2. Nowe schematy JPK_V7M oraz JPK_V7K składają się z dwóch podstawowych części zawierających dane:
   • Sekcji deklaracji VAT
   • Sekcji ewidencji VAT
 3. W sekcji ewidencji VAT, w nowym schemacie wymagane są nowe klasyfikacje JPK:
Pamiętaj! Wiele oznaczeń wymaganych w JPK_V7 dotyczy specyficznych transakcji lub szczególnych grup towarów i usług. Musisz zadbać o ich właściwe identyfikowanie, nawet jeśli dana operacja wystąpi jednorazowo w miesiącu.

Dobrze przygotowany system ERP umożliwi Ci automatyczne przypisanie oznaczeń JPK_V7 na podstawie wcześniej ustalonych definicji. Będą jednak szczególne sytuacje w których weryfikację i uzupełnienie oznaczeń JPK będziesz musiał przeprowadzić manualnie.

Co musisz zrobić przed pierwszym okresem rozliczeniowym dla JPK_V7?

Twoje przygotowania będą dwutorowe. Obejmą stronę merytoryczną i obsługę w systemie ERP. Jak je przeprowadzić? Zapoznaj się z bezpłatną instrukcją.

Pobierz bezpłatną instrukcję:

Jak krok po kroku wdrożyć nowy schemat JPK V7?

Pobierz

Aktualizacje i właściwy system ERP

Zidentyfikowanie i wprowadzenie oznaczeń JPK w systemie ERP będzie wymagało okresowej aktualizacji np. wraz z pojawieniem się nowych towarów lub usług w Twojej sprzedaży. Zadbaj więc o wewnętrzne cykliczne procedury weryfikacji i uzupełnia oznaczeń JPK, sprawdź czy Twój system ERP jest gotowy do łatwego wprowadzania zmian i aktualizacji definicji JPK.

Teraz gdy już wiesz na czym polega wdrożenie obowiązków dotyczących nowego schematu JPK_V7, zastanów się czy Twoje rozwiązania informatyczne są na to gotowe. Czasu zostało już niewiele. Potrzebujesz sytemu gotowego na JPK_V7?

Autor

Dyrektor działu ds. oprogramowania, pion Macrologic ERP w Asseco Business Solutions S.A.