Tag

poradnik

Browsing

Od 1 października 2018 r. przedsiębiorcy mają obowiązek składać sprawozdania finansowe wyłącznie w formie elektronicznej, czyli tzw. e-Sprawozdania. Dokumenty muszą być dodatkowo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP. Wersje papierowe sprawozdań finansowych nie są już więcej akceptowane przez właściwe im urzędy. Na naszym filmie zobaczysz jak szybko można przygotować sprawozdania finansowe w WAPRO Fakir. Jeżeli prezentowane w filmie ekrany aplikacji są nieczytelne sprawdź ustawienia odtwarzania. Film powinien byś odtwarzany w jakości 720hd. Zadaj pytanie ekspertowi Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z poruszanym tematami, skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów. Zapytaj eksperta

Sytuacja: Spółka A udzieliła pożyczki długoterminowej spółce B w dniu 15 listopada 2017 roku na kwotę 500 tys. zł. Oprocentowanie stałe wyniosło 6 % rocznie, zaś odsetki miały być płatne raz do roku w dniu 15 listopada każdego roku obowiązywania ww. pożyczki. Termin spłaty został ustalony na dzień 15 listopada 2022 roku. W związku z udzieleniem pożyczki pożyczkodawca otrzymał prowizję w wysokości 2% wartości kapitału, która została potrącona z kwotą kapitału, a więc realny przepływ pieniężny pomiędzy spółkami wynosił 490 tys. zł. Spółka A ujęła prowizję jako przychód za roku 2017, jako że została ona otrzymana w tym okresie. Na…