Cloud computing, czyli tak zwana chmura zyskuje coraz większe grono zwolenników wśród przedsiębiorców i nie wygląda na to, aby ten trend miał się zmienić. Nie jest to już zatem wymysł przyszłości ale rzeczywistość. Coraz więcej firm na świecie – także w Polsce, dostrzega korzyści jakie niesie za sobą usługowy model dostępu do systemu ERP. I liczba ta rośnie regularnie z roku na rok, dzięki czemu rynek usług chmurowych dynamicznie się powiększa.

Chmura obliczeniowa – niczym internet dwie dekady temu, jest czynnikiem napędzającym rozwój różnego rodzaju oprogramowania, w tym również systemów klasy ERP. Nikogo już dzisiaj nie dziwi migracja przedsiębiorców do chmury, chociaż cały czas jeszcze decydują się na nią przede wszystkim te firmy, którym zależy na rozwiązaniach elastycznych, bezpiecznych oraz wysoce dostępnych. Oczywiście nie są to jedyne czynniki, które wpływają na decyzję o migracji.

Przewagą opartej o chmurę współpracy z producentem oprogramowania ERP jest nie tylko niższy koszt samej inwestycji w system, brak konieczności utrzymywania kosztownej infrastruktury czy dużego zespołu IT, ale także możliwość elastycznego zarządzania samym rozwiązaniem (np. możliwość zwiększania i zmniejszania ilości stanowisk w trybie miesięcznym), wzrost ergonomii pracy czy dostęp do nowych narzędzi zarządczych.

Ponadto w przypadku dostępu do ERP w chmurze użytkownik pracuje na stale aktualnym systemie, nie musząc martwić się o jakiekolwiek zmiany czy aktualizacje, ponieważ za wszystkie tego typu działania odpowiada dostawca. To producent zajmuje się utrzymaniem, zmianami wersji, aktualizacjami, dostosowaniem do nowych przepisów, dzierżawą aplikacji i urządzeń, usługami administracyjnymi, help deskiem, a także dba o bezpieczeństwo przechowywanych danych.

System ERP w chmurze polega na korzystaniu z systemu do zarządzania zlokalizowanego w tzw. chmurze, czyli data center producenta. Użytkownicy takiego rozwiązania otrzymują dostęp do aplikacji za pomocą internetu.

 

Większa niezależność i lepsza kontrola

Według biura analitycznego Gartner, dostęp do systemu ERP w modelu usługowym otwiera nowe, ogromne możliwości przed przedsiębiorstwami, gdyż taka forma korzystania z rozwiązań ERP pozwala na znacznie większą niezależność i równocześnie umożliwia bardzo efektywne kontrolowanie biznesu. Gartner uważa, że chmura to obecnie jeden z najważniejszych kierunków rozwoju systemów ERP. Przykładowo, według jego szacunków do końca 2018 roku przynajmniej 25 % wdrożeń rozwiązań do zarządzania w dużych firmach będą stanowić projekty oparte o chmurę, zaś do końca 2025 roku już 50 % dużych przedsiębiorstw będzie opierać się wyłącznie na tym modelu usługowym, przy wdrażaniu strategii dotyczącej systemów ERP (*).

Chmura ERP by Asseco

Modele dostarczania usług w chmurze mają w większości podobny zakres korzyści dla klienta, ale dopiero połączenie ich z systemem ERP, który niejako „czuje chmurę”, daje możliwość stworzenia oferty o unikalnych cechach.

Podążając za trendami technologicznymi oraz coraz większym zainteresowaniem klientów, nasza firma od jakiegoś już czasu oferuje rozwiązania w modelu usługowym – SaaS (System as a Service), a obecnie także chmurowe. Na początku korzystali z nich wyłącznie użytkownicy systemów wsparcia sprzedaży klasy SFA, czyli duże firmy z branży FMCG. Kilka ostatnich lat to także coraz większy popyt na systemy w chmurze wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Przykładowo, tylko w ubiegłym roku liczba użytkowników naszych aplikacji chmurowej dla segmentu MSP wzrosła aż o ponad 70 %. Dlatego też, biorąc pod uwagę nasze doświadczenie w oferowaniu systemów w modelu usługowym oraz trendy rynkowe, zaproponowaliśmy kolejne rozwiązanie typu cloud computing – ERP w Chmurze. Uważamy, że taka usługa pozwoli kolejnej grupie klientów na znacznie efektywniejsze i tańsze zarządzanie przedsiębiorstwem.

Nowa generacja naszego systemu Softlab ERP by Asseco, jest przykładem oprogramowania, które w swoich fundamentach jest ukierunkowane na chmurę począwszy od sposobu dystrybucji, a skończywszy na abonamentowej formie rozliczania.

Dowiedz się więcej na temat Softlab ERP w Chmurze!

Źródło: (*) Raport Gartnera “Market Guide for Service-Centric Cloud ERP Solutions”.

Autor

Zastępca Dyrektora Działu ds. Platformy ERP w Asseco Business Solutions S.A.