Do 19 kwietnia Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje dotyczące projektu rozwiązań prawnych, obejmującego zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania. Zaproponowane rozwiązania do efekt poprzedniej rundy rozmów przeprowadzonych przez resort z przedsiębiorcami.

Czego dotyczą konsultacje?

Ministerstwo Finansów w swoim zawiadomieniu przedstawiło propozycje rozwiązań omawianych w konsultacjach, a wśród nich:

  • przesunięcie terminu wejścia w życie zmian dotyczących obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w tym wprowadzenie e-fakturowania dla wszystkich podatników w jednym terminie oraz dostosowanie terminów odroczenia niektórych rozwiązań,
  • wdrożenie w okresie przejściowym „tryb offline” możliwego do stosowania przez wszystkich podatników,
  • uregulowanie kwestii faktur konsumenckich poprzez dopuszczenie ich wystawiania w KSeF oraz uregulowanie kwestii „samoidentyfikacji” nabywcy dla potrzeb wystawienia e-faktury przez dostawcę,
  • zrównoważenie obowiązków w KSeF po stronie wystawcy i nabywcy,
  • wprowadzenie załącznika do e-faktury w standardowych typach transakcji, zawierającego rozszerzony zakres jednostek miary i ceny dostarczanych towarów lub usług,
  • zapewnienie możliwości wygenerowania oraz poboru certyfikatów wystawcy faktur stosowanych przy wystawianiu faktur w trybie offline lub w okresie awarii,
  • zapewnienie w okresie przejściowym podatnikom „wykluczonym cyfrowo” możliwości wystawiania faktur w dotychczasowej formie, jeśli skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka.

Udział w konsultacjach projektu są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a podatnicy swoje opinie z uzasadnieniem mogą przesyłać na adres wskazany przez Ministerstwo Finansów.

Wcześniej, na przełomie lutego i marca, odbyło się 9 spotkań z przedstawicielami różnych grup przedsiębiorców, organizacji branżowych i innych podmiotów zainteresowanych KSeF. Konsultacje te uwypukliły wiele problematycznych zagadnień dotyczących obowiązkowego systemu e-faktur.

Więcej: Konsultacje KSeF – top 10 pytań i odpowiedzi

Czy czekają nas duże zmiany w KSeF? cz.3

Firmy mają problem z wdrażaniem KSeF

Termin wejścia w życie obowiązkowego systemu powinien być znany na przełomie kwietnia i maja. KSeF stanie się więc rzeczywistością, a podatnicy, którzy nie rozpoczęli jeszcze prac związanych z wdrożeniem KSeF mają szanse aby nadrobić zaległości.

Tymczasem z badania zrealizowanego dla Grant Thornton wśród dużych i średnich firm w Polsce w I kwartale tego roku wynikało, że jedynie 22% przedsiębiorców było w pełni przygotowanych do wprowadzenia KSeF.

Wśród największych trudności z dostosowaniem firmy do wprowadzenia KSeF przedsiębiorcy wskazywali kwestie techniczne:

  • opóźnienie w dostosowaniach po stronie dostawcy systemy księgowego (31%),
  • problem z dostosowaniem systemu księgowego po stronie firmy (21%),
  • inne problemy techniczne np. dotyczące zarządzania danymi, czy kompatybilnością systemów (20%).

Nie było także chętnych na korzystanie z dobrowolnego KSeF. Mimo że taka opcja istniała od 1 stycznia 2022 r., skorzystało z niej jedynie 15% firm. Testowanie systemu przed wprowadzeniem obowiązkowym jest niezmiernie wartościowe, gdyż pozwala zminimalizować potencjalne błędy i opóźnienia w procesie adaptacji. Przedsiębiorstwa powinny podejmować działania w zakresie szkoleń pracowników, inwestycji w technologię oraz współpracy z ekspertami, aby skutecznie przygotować się do nowych wymogów i uniknąć ryzyka niezgodności oraz sankcji podatkowych.

Ten artykuł powstał we współpracy z Grant Thornton.

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie, obecna w 147 krajach i zatrudniająca 68 tys. pracowników. W Polsce działa od 30 lat, a zespół liczący około 1000 pracowników w 8 lokalizacjach wspiera klientów w takich obszarach, jak m.in. outsourcing rachunkowości oraz kadr i płac, tax compliance, audyt, doradztwo podatkowe i finansowe, obsługa prawna, konsulting biznesowy i cyfrowy czy dotacje dla firm.

Grant Thornton w codziennej pracy korzysta z systemu Softlab ERP.
Autor

Doradca Podatkowy, Senior Konsultant w Grant Thornton