Obecny rynek pracy to środowisko dynamiczne. Pracownicy często zmieniają zatrudnienie, a szkolenie i wdrażanie osób bez doświadczenia generuje wysokie koszty i dezorganizuje pracę. Praca na magazynie wymaga znajomości wewnętrznych systemów, organizacji pracy oraz samej przestrzeni magazynowej. Jak uniknąć długiego procesu wdrożenia pracownika? Z systemem WMS od Asseco wystarczy kilkuminutowy instruktaż, aby nowy magazynier wszedł do hali i rozpoczął pracę!

Wdrożenie pracownika na magazyn – wyzwania

Szkolenie personelu jest kosztowne i rozciągnięte w czasie. Niekiedy trzeba wielu tygodni, a nawet miesięcy, aby nowy pracownik osiągnął zakładaną wydajność. Dodatkowo wdrożenie pracownika na magazyn wymaga zaangażowania wykwalifikowanych już osób, które trzeba oderwać od wykonywanych codziennie obowiązków.

Każdy nowy operator w magazynie popełnia błędy. Ich naprawianie angażuje innych pracowników, wydłuża czas trwania procesów i generuje koszty. Zaburzenia w pracy magazynu mogą skutkować opóźnieniami i uszczerbkiem na wypracowywanym latami wizerunku firmy.

Softlab WMS automatycznie przyucza nowych pracowników

System Softlab WMS pozwala zredukować do minimum czas i koszty szkolenia. Przyuczanie nowego pracownika odbywa się w pełni automatycznie. Intuicyjna aplikacja zainstalowana na terminalu prowadzi operatora „za rękę”. Oprogramowanie pozostaje w ciągłej interakcji z człowiekiem: wysyła mu wszystkie komunikaty potrzebne do pracy. Wdrożenie pracownika na magazyn trwa dosłownie kilka minut, bo tyle czasu potrzeba na wyjaśnienie sposobu działania terminala radiowego.

Instruktor pełni rolę obserwatora. Nie musi być nawet fizycznie obecny, bo system Softlab WMS umożliwia zdalne śledzenie pracy magazynierów. Dzięki temu można natychmiast korygować błędy i udzielić niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

Jak przebiega proces szkolenia nowych pracowników z Softlab WMS?

Wdrożenie pracownika na magazyn omówimy na przykładzie kompletacji zamówień. Prześledźmy przykładowe komunikaty, które pojawiają się na kolejnych ekranach terminala radiowego.

 1. Wybranie funkcji
  Na ekranie terminala radiowego użytkownik ma do wyboru różne funkcje magazynowe. Wybieramy opcję Kompletacja.
 2. Wybranie dokumentu do realizacji
  Pracownik otrzymuje instrukcje, aby wybrać dokument do realizacji zamówienia. Może to uczynić przez przeglądanie listy, ręczne wprowadzenie danych lub skanowanie kodu kreskowego.
 3. Potwierdzenie wyboru
  Na ekranie widoczny jest opis zlecenia: numer dokumentu, oznaczenie kontrahenta, data wydania i lokalizacja. Podana jest też informacja o liczbie aktualnie wykonywanych kompletacji (przez innych operatorów) i oczekujących na wykonanie.
 4. Specyfikacja zlecenia kompletacyjnego
  Użytkownik jest zapoznawany ze szczegółami konkretnego zlecenia kompletacyjnego.
 5. Zlokalizowanie produktu
  Pracownik dostaje polecenie zlokalizowania odpowiedniej sekcji magazynowej. Na ekranie wyświetla się nazwa produktu i ilość sztuk do zebrania. Magazynier udaje się do podanej lokalizacji i skanuje jej kod. System otrzymuje potwierdzenie, że magazynier dotarł do właściwego miejsca w magazynie.
 6. Weryfikacja produktu
  Skanowanie kodu kreskowego towaru pozwala zweryfikować, czy magazynier zebrał właściwy towar.
 7. Odpowiednia ilości towaru
  Jeżeli występują opakowania zbiorcze, to po zeskanowaniu kodu system powiadamia magazyniera, ile kartonów ma zebrać i prosi o potwierdzenie wpisem z klawiatury.
 8. Kolejny produkt
  Na ekranie pojawia się kod lokalizacji kolejnego produktu do zebrania. Po skompletowaniu zamówienia system poleca magazynierowi, aby udał się do bramy załadowczej, strefy pakowania lub innego wyznaczonego miejsca.

Dzięki precyzyjnym komunikatom systemu, każdy może niezwłocznie podjąć pracę i wykonywać ją efektywnie. System automatycznie wybiera kolejność lokalizacji i nadzoruje pracę magazyniera. Nowy operator na magazynie jest zwolniony z planowania swojej pracy i znajomości struktury przestrzeni magazynowej – z poleceniami od Softlab WMS skutecznie skompletuje każde zamówienie.

Kompletacja towaru na magazynie – jak ją zautomatyzować?

Korzyści z Softlab WMS przy szkoleniu nowego personelu

Pokazaliśmy na przykładzie kompletacji, jak działa system Softlab WMS. Korzyści z automatycznego wdrażania pracowników są oczywiste:

 • przyspieszenie procesu szkolenia kadr – nowi pracownicy uczą się, pracując: aplikacja na terminalu jest tak prosta i intuicyjna, że po omówieniu najważniejszych funkcji osoby szkolone mogą rozpocząć pracę w magazynie – od początku wykonują samodzielnie swoje obowiązki;
 • redukcja liczby błędów popełnianych w trakcie przyuczania do pracy – poprawna realizacja zadań magazynowych nie wymaga planowania, myślenia koncepcyjnego, lecz wyłącznie sumiennego wykonywania prostych poleceń systemu, co ogranicza znacząco liczbę błędów wynikających z braku doświadczenia;
 • oszczędności wydatków na szkolenia i pokrycie strat – dzięki Softlab WMS nie poniesiesz dodatkowych wydatków związanych ze szkoleniem nowych pracowników, a ponadto zminimalizujesz ryzyko strat związanych z błędami popełnianymi przez wdrażany do pracy personel;
 • zachowanie płynności pracy w magazynie – dzięki Softlab WMS minimalizujesz ryzyko zaburzeń w funkcjonowaniu magazynu w związku z wprowadzaniem nowego personelu;
 • stały monitoring efektywności i czasu pracy personelu – osoba nadzorująca kompletację może w każdej chwili podejrzeć ekrany, które widział na swoim terminalu radiowym magazynier, a także wprowadzane przez niego wartości, wykonane działania i czas ich trwania.

Duża rotacja kadr jest faktem. Softlab WMS pozwoli Ci się dostosować do dynamicznego rynku pracy, bez ponoszenia strat finansowych. Dzięki niemu zoptymalizujesz koszty przyuczenia nowych pracowników i utrzymasz wysoką wydajność pracy pomimo częstej wymiany personelu.

Moduł WMS systemu Softlab ERP by Asseco jest dostępny również w prekonfigurowanej wersji WMS Go, która nie wymaga analizy przedwdrożeniowej i udostępnia pełny zakres standardowych funkcjonalności odpowiadający potrzebom większości magazynów oraz posiada integrację z Wapro Mag w wariancie PRESTIŻ.