Krajowy System e-Faktur (KSeF) to prawdziwa rewolucja w wystawianiu faktur i dla wielu użytkowników jego wdrożenie może okazać się dużym wyzwaniem. Ale KSeF to także uproszczenia oraz korzyści dla podatników.

Główne wyzwania związane z KSeF

KSeF niesie za sobą konieczność zmiany procesów wystawiania i obiegu faktur sprzedażowych i zakupowych.

W przypadku faktur sprzedażowych oznacza to zapewnienie dostępu do informacji, które są obowiązkowe w KSeF, jak również wprowadzenie wewnętrznej walidacji faktur KSeF. Warto również zaadresować potrzebę uzgodnienia z kontrahentami sposobu prezentowania dodatkowych informacji na fakturach wobec braku możliwości wysyłania załączników przez KSeF. Nie zapominajmy przy tym o konieczności dostosowania procedur z kontrahentami, w tym w szczególności w przypadkach działania w trybie offline lub awarii.

Wyzwaniem będzie również właściwa identyfikacja faktur sprzedażowych, które powinny znaleźć się w KSeF i tych, które są z obowiązku KSeF wyłączone, w szczególności faktur na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

Podatnicy muszą także zapewnić odpowiedni obieg faktur zakupowych, a co za tym idzie zagwarantować przepływ informacji o otrzymaniu faktur w KSeF. Powinni także uzgodnić i wdrożyć sposób identyfikacji w systemie faktur otrzymanych oraz przypisać je do odpowiedniego centra kosztów. Takie działanie może być konieczne w przypadku faktur pozyskiwanych przez pracowników, np. w podróżach służbowych, pochodzących z różnych oddziałów firmy.

Nie można także zapomnieć o konieczności dostosowania dat wystawienia i otrzymania faktury w oparciu o nowe przepisy, w szczególności dla faktur w walutach obcych.

Również w przypadku faktur zakupowych dodatkowym wyzwaniem będzie identyfikacja faktur, które powinny być wystawione w KSeF, w szczególności od podmiotów zagranicznych, zarejestrowanych na VAT w Polsce posiadających tu stałe miejsce prowadzenia działalności, które uczestniczy w transakcji.

Nowe Priorytety IT

System KSeF wymaga uwagi w dziale IT. Jego priorytet powinien wzrosnąć, aby zagwarantować płynne wdrożenie i dostosowanie do nowych wymogów.

Więcej na ten temat w artykule:
Wymagania techniczne wdrożenia KSeF w firmie. 7 wymagań i 9 kluczowych działań

Bezpieczeństwo KSeF

Podatnicy muszą mieć na uwadze bezpieczeństwo wdrażania i korzystania z nowego systemu. KSeF będzie miejscem przechowywania wszystkich faktur B2B wystawionych przez zarejestrowanych podatników VAT posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Stworzy tym samym ogromną bazą danych, która może stać się celem cyberataków, zarówno dla hackerów amatorów, jak i profesjonalnych grup działających w celu uzyskania korzyści finansowych. Zgodnie z doniesieniami prasowymi KSeF – działający aktualnie na zasadzie dobrowolności – już padał ofiarą ataków hackerskich.

Stąd tak ważne jest wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń KSeF, takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe, czy szyfrowanie transmisji, jak również właściwe zarządzanie uprawnieniami użytkowników.

Nie zapominajmy, że integracja systemów finansowo–księgowych podatników VAT z KSeF rodzi po stronie użytkowników dodatkowe ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem, wynikające z samej integracji – w przypadku jej niepoprawnego przeprowadzenia niepowołane osoby mogą uzyskać dostęp do danych podatników bezpośrednio w ich systemach księgowych.

Zalety KSeF

Wśród korzyści, jakie niesie za sobą Krajowy System e-Faktur dla podatników należy wymienić:

  • Skrócony termin zwrotu nadwyżki VAT z 60 dni do 40 dni.
  • Brak obowiązku wysyłki struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA) na żądanie organów podatkowych. Przy czym wyjątek stanowią faktury wystawiane poza KSeF, czyli np. faktury B2C.
  • Przechowywanie e-faktur w KSeF przez okres 10 lat i brak konieczności archiwizowania faktur (z wyjątkami, dot. np. niektórych środków trwałych, które ze względu na dłuższy okres amortyzacji muszą być w posiadaniu podatnika przez okres dłuższy niż 10 lat).
  • Prostsze rozliczanie e-faktur korygujących „in minus”. Brak stosowania warunków dotyczących uzgodnień korekty: sprzedawca-wystawienie e-korekty, nabywca-obowiązek obniżenia VAT naliczonego w momencie otrzymania e-korekty.
  • Automatyzację procesów i bezpieczeństwo obrotu fakturowego – wszystkie faktury będą w ustrukturyzowanym formacie – możliwe więc będzie zautomatyzowanie procesów księgowych. Nie zaginą, nie ulegną zniszczeniu, nie będzie duplikatów.

Należy pamiętać, że KSeF jako obowiązkowe narzędzie do fakturowania zostanie uruchomiony 1 lipca 2024 r. Działania podatników zobowiązanych do wystawiana faktur poprzez KSeF z pominięciem systemu będą skutkować nałożeniem kar pieniężnych. Przepisy w zakresie wspomnianych kar będą stosowane od 1 stycznia 2025 r.

Ten artykuł powstał we współpracy z Grant Thornton.

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie, obecnej w 140 krajach. W Polsce działa od 30 lat, a zespół około 1000 pracowników wspiera Klientów w takich obszarach jak podatki, rachunkowości czy kadr i płac.

Grant Thornton w codziennej pracy korzysta z systemu Softlab ERP.
Autor

Partner, Doradca Podatkowy Grant Thornton