Obecna sytuacja zagrożenia epidemiologicznego stawia przed biznesem zupełnie nowe wyzwania. Przeciwdziałanie epidemii obejmuje szereg regulacji. Istotnym jest, by dbając o zdrowie pracowników i klientów zatroszczyć się także o kondycję firmy. Jak wprowadzić kryzysowe zalecenia w życie firmy tak, by potrzymać ciągłość pracy przedsiębiorstwa?

Zmagania biznesu z epidemią

Walka z epidemią COVID-19 polega w dużej mierze na ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa. Jest to możliwe dzięki zachowaniu zasad higieny i ograniczeniu kontaktów między ludźmi. Co za tym idzie – również pracownikami. Przejście na pracę zdalną w obliczu kryzysu jest silnie rekomendowane wszędzie tam, gdzie tylko jest możliwe. Rozwiązanie to nie tylko zwiększa bezpieczeństwo pracowników, ale pozwala minimalizować niekorzystny wpływ epidemii na firmę, poprzez podtrzymanie działalności biznesowej.

Czy praca zdalna jest rozwiązaniem?

Model zdalny oznacza, że pracownicy wykonują swoje obowiązki na odległość, najczęściej z domów. Komunikacja natomiast oraz przekazywanie efektów pracy następuje za pośrednictwem mediów, głownie Internetu i telefonów. Nowoczesne systemy ERP pozwalają na prowadzenie firmy zdalnie. Zarówno obsługa klientów, komunikacja pomiędzy pracownikami, obiegi dokumentów, akceptacje czy wreszcie realizacja procesów właściwych profilowi danego działalności przedsiębiorstwa może odbywać się poza siedzibą firmy. Oczywiście dzięki zdalnemu dostępowi do tych samych funkcji systemu ERP.

Bezpieczna praca zdalna

Poznaj 6 zasad bezpieczeństwa pracy zdalnej

Przejdź do artykułu

Jednak dostęp to nie wszystko. Warunkiem ciągłości funkcjonowania jest wydajna i bezawaryjna praca serwerów obsługujących rozwiązania IT. W sytuacji kryzysowej korzystanie z własnej infrastruktury IT staje w obliczu poważnych problemów. Trudności rozpoczynają się już w serwerowniach, których urządzenia wymagają ciągłego wsparcia i opieki technicznej działu IT. Wiąże się to ze znaczącymi nakładami finansowymi i ludzkimi. Przykładowo, w dużej organizacji oprogramowanie działające na własnych serwerach wymaga pracy od kilku do kilkunastu osób, dwadzieścia cztery godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Utrudnienia dotykają także zasoby zewnętrzne obsługujące infrastrukturę firmy. Oznacza to, że na prawidłowe funkcjonowanie firmy ma wpływ wiele czynników, niekoniecznie stabilnych w dobie kryzysu.

Znaczenie infrastruktury

Zarządzanie kryzysowe pracą zdalną podczas epidemii koronawirusa, to nie tylko zapewnienie pracownikom sprzętu i transferu danych. Konieczne jest upewnienie się, że wszystko, co wpływa na stabilność procesów biznesowych działa bez zarzutu. W tym kontekście warto przyjrzeć się korzyściom płynącym z pracy na rozwiązaniach dostępnych w chmurze.

Hosting to wykorzystywanie specjalnych, bezpiecznych i wydajnych serwerów należących do dostawcy usługi. Dostęp do pracujących na nich systemach odbywa się w modelu chmurowym. Wynajmowanie serwerów eliminuje konieczność utrzymywania kosztownej infrastruktury lokalnej. Oferuje także nową jakość bezpieczeństwa.

Dlaczego hosting w chmurze?

Asseco Business Solutions oferuje pełną obsługę IT przedsiębiorstwa: od sieci, pamięci masowej, wirtualizacji, utrzymania serwerów i systemów operacyjnych oraz baz danych aż po aplikacje i wsparcie helpdesk.

Infrastruktura

Oprogramowanie biznesowe wymaga licencji na system operacyjny czy bazy danych. Klient korzystający z hostingu chmurowego Asseco Business Solutions nie musi się nimi zajmować ani tym bardziej na nich znać. Licencje te są wkalkulowane w koszt całej usługi hostingu.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo firmowych danych oraz stabilność działania ma ogromne znaczenie zwłaszcza teraz, gdy znaczna część pracy odbywa się zdalnie. Rośnie ryzyko utraty danych firmowych i wystąpienia awarii, której nie będzie można zaradzić na bieżąco. Co niezwykle istotne, wszystkie działania związane z bezpieczeństwem leżą w gestii dostawcy hostingu i chmury. Firma użytkująca chmurowy system ERP może skupić się więc na bieżącej działalności biznesowej, podczas gdy Asseco Business Solutions zajmuje się:

  • stałym monitoringiem infrastruktury IT, zwiększaniem wydajności, bezpieczeństwem i kontrolą dostępu do danych;
  • aktualizowaniem serwerów, na których hostowane jest oprogramowanie;
  • zabezpieczaniem przed atakami z zewnątrz;
  • cyklicznym wykonywaniem kopii baz danych.
Większa niezależność i lepsza kontrola

Chmura to obecnie jeden z najważniejszych kierunków rozwoju systemów klasy ERP. Hosting jako forma korzystania z rozwiązań ERP pozwala na znacznie większą niezależność. Równocześnie umożliwia bardzo efektywne kontrolowanie biznesu. Usługi chmurowe są skalowalne zależnie od aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Kiedy działalność firmy rośnie, nie ma konieczności rozbudowy wewnętrznych zasobów IT. Dostawca chmury udostępni większe zasoby, potrzebne do obsługi rozwiązań IT klienta. Dzięki temu hosting jest czymś więcej niż odpowiedzią na wyzwania wynikające z sytuacji na świecie. Wybór chmury nie tylko może pomóc w przetrwaniu kryzysu. Jest także perspektywą rozwoju w przyszłości.

System ERP w chmurze

Dowiedz się więcej o chmurowych rozwiązaniach ERP

Przejdź do artykułów

Autor

Zastępca dyrektora sprzedaży i wdrożeń Macrologic ERP w Asseco Business Solutions S.A.