W dniu 20 września br. nasza firma wzięła udział w IX edycji Międzynarodowego Kongresu Faktoringu. Spotkanie było poświęcone prezentacji najważniejszych trendów, zagadnień i wydarzeń w branży faktoringowej. Organizatorem wydarzenia był Polski Związek Faktorów.

Międzynarodowy Kongres Faktoringu jest doroczną konferencją polskiego i międzynarodowego środowiska faktoringowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed dostawcami usług faktoringowych. To spotkanie prezesów firm faktoringowych, dyrektorów departamentów finansowania handlu w bankach, przedstawicieli środowiska naukowego, oraz firm infrastruktury współpracującej z branżą.