Portal Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępnia informacje o kwarantannie i izolacji domowej płatnikom i ubezpieczonym. Dane te są niezbędne do wypłat zasiłków chorobowych.

Płatnicy składek uzyskują informację o kwarantannie pracowników w swoich profilach PUE ZUS. Dane te są przekazywane platformie przez system Centrum e-Zdrowie (EWP).

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacje-o-kwarantannie-lub-izolacji-domowej-sa-juz-na-pue-zus/3644901