Od 01.07.2020 obowiązuje nowa matryca stawek VAT.  Według jej zapisów, towary klasyfikowane są według zestawienia CN, podczas gdy usługi – według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Obniżeniu uległy stawki VAT między innymi na owoce tropikalne, pieczywo, zupy, niektóre przyprawy przetworzone, książki czy żywność dla niemowląt.

Wzrost stawek objął na przykład niektóre owoce morza, lód spożywczy i drewno opałowe.

Szczegółowe informacje można znaleźć w wyszukiwarce wiążących informacji stawkowych.