Ministerstwo Finansów poinformowało o przedłużenie terminów sporządzania i przekazania sprawozdań finansowych w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Terminy zostały wydłużone od 21 dni do 3 miesięcy, zależnie od tego, czy dotyczą ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej, budżetowej czy statystycznej.

Nowe terminy i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/finanse/przedluzone-terminy-sporzadzenia-i-przekazania-sprawozdan-finansowych