W związku z licznymi utrudnieniami wywołanymi sytuacją epidemiologiczną w kraju, Ministerstwo Finansów zdecydowało o przesunięciu terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT. 

Zaktualizowanie danych księgowych oraz magazynowych związanych z weryfikacją nowych symboli klasyfikacyjnych i nowych stawek podatku VAT, czy też wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących, mogą powodować dodatkowe trudności dla dużej liczby podatników – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Nowy termin

Do 30 czerwca 2020 r.:

  • obowiązują dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek tego podatku,
  • do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008),
  • wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/zmiana-terminu-wprowadzenia-nowej-matrycy-stawek-vat